Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

SDE+ subsidie aanvragen vanaf 29 oktober‎ 2019

SDE+ subsidie aanvragen vanaf 29 oktober‎ 2019

Laatste SDE+ najaarsronde start 29 oktober

Met de SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) ontvangt u een financiële bijdrage voor het opwekken van duurzame energie.

Ondernemers kunnen voor de laatste maal in 2019 de populaire SDE-subsidie (beter bekend als SDE+) aanvragen voor zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte.

De overheid stelt miljarden ter beschikking voor het stimuleren van de productie van duurzame energie, maar dit gaat veranderen!

Strategisch uw SDE-subsidie indienen?

De SDE+ bestaat sinds 2011 als stimuleringsmaatregel voor het opwekken van duurzame energie in Nederland. In 2 openstellingsrondes (voor- en najaar) worden het budget verdeeld over de aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met diverse technologieën en de kostprijs voor de hernieuwbare energie. Het toegekende fasebedrag wordt verminderd met de basisenergieprijs voor netlevering of niet-netlevering. De correctiebedragen bepalen tot slot het uiteindelijke subsidietarief.

De systematiek van de SDE-subsidie is dus vrij complex, waarbij zelfs het moment van indienen de slaagkans én de hoogte van de subsidie beïnvloeden.

3nergie kan ook voor uw organisatie de volledige subsidieaanvraag verzorgen. Van een indieningsstrategie met een slimme timing tot de planning nadat u een beschikking voor de SDE+ hebt ontvangen. Dit zal uw rendement aanzienlijk vergroten.

Waar is de SDE-subsidie voor?

Deze regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie willen produceren. Met een bijdrage vanuit de overheid kan duurzame energie concurreren met fossiele energie.

Ondernemers kunnen in 2019 subsidie aanvragen voor het opwekken van duurzame energie in de volgende 6 categorieën; biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en waterkering) en zon.

De meest aangevraagde is hernieuwbare elektriciteit, vooral elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) en windenergie (wind op land of water).

De subsidie compenseert het verschil in kostprijs van duurzame energie met de marktprijs van fossiele (grijze) energie.

Vraag uw SDE+ met onderbouwing en op de juiste moment aan

Energie subsidie 2020

Dit najaar vindt een allerlaatste ronde plaats van de huidige SDE+ regeling. Van 29 oktober tot en met 14 november 2019 kunnen partijen aanvragen indienen voor projecten die duurzame energie opleveren.

Openstellingsronde SDE+ najaar 2019
Hernieuwbare elektriciteit en/of warmte Hernieuwbaar gas

Fase 1:

29 oktober, 9:00 uur tot 4 november, 17:00 uur

0,090 €/kWh 0,064 €/kWh

Fase 2:

4 november, 17:00 uur tot 11 november, 17:00 uur

0,110 €/kWh 0,078 €/kWh

Fase 3:

11 november, 17:00 uur tot 14 november, 17:00 uur

0,130 €/kWh 0,092 €/kWh

Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling onder de naam SDE++ (ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie). Hierbij is nieuw dat naast productie van hernieuwbare energie ook bepaalde CO2-reducerende maatregelen in aanmerking komen voor subsidie.

De uitbreiding van de regelgeving en de methodiek, als uitgangspunt voor de SDE+, betekend dat nu ook CO2-reducerende categorieën toepasbaar worden.

De overheid bevestigt met een financiële bijdrage haar duurzaamheidsambitie en de noodzaak om de energietransitie in Nederland te stimuleren.

Alle energiesubsidies dragen bij aan duurzaamheid en verkorten de terugverdientijd voor de ondernemer. Op die manier wordt het eerder financieel interessant om met uw bedrijf substantiële CO2-reductie of eigen duurzame energie opwek te realiseren.

Gebruik maken van de financiële voordelen?

3nergie heeft veel kennis van en ervaring met het succesvol aanvragen van de SDE-subsidie. Daarnaast ondersteunen we u ook bij de implementatie en realisatie van uw duurzame project. We onderzoeken altijd samen de mogelijkheden, bespreken de strategische uitgangspunten en evalueren dit achteraf. Het produceren van hernieuwbare energie is niet iets eenmaligs, dus kunnen we dit ook blijvend monitoren.

Er zijn veel aspecten die het uiteindelijke rendement op uw investering bepalen. In een persoonlijke afspraak lichten we dit graag toe.

Persoonlijke afspraak

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.