Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Resultaat subsidieaanvragen SDE+ voorjaar 2020

Resultaat subsidieaanvragen SDE+ voorjaar 2020

We mochten al weer tal van positieve SDE-subsidiebeschikkingen ontvangen en hebben er nog meer in het vooruitzicht. Hiermee hoopt 3nergie een positieve bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. We zijn dan ook blij dat we ondernemers en vastgoed eigenaren te kunnen gaan begeleiden richting een kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen installatie tegen prima prijzen. We gaan ook nu weer voor het best haalbare rendement.

Resultaat laatste SDE+

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontving tijdens deze voorjaarsronde 7.562 SDE+ aanvragen, waarvan ruim 97% voor zonnepanelen (Zon-PV). In totaal is voor ruim € 4,1 miljard aan subsidie aangevraagd, waarmee de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland een extra impuls wordt gegeven.

Afhandeling SDE-aanvragen

RVO beoordeelt aanvragen altijd op basis van de eisen van de regeling, maar kijkt ook naar de technische en financiële haalbaarheid van de projecten. Zo dient de aanvrager een transportindicatie bij de netbeheerder op te vragen en mee te sturen met de subsidieaanvraag.

Een beschikking tot subsidieverlening betekent dus feitelijk dat de duurzame opwek op betreffende locatie op een goede manier te realiseren is.

Negatieve elektriciteitsprijs

Als grootverbruiker ontvangt u SDE subsidie als aanvulling op de marktprijs voor stroom. Is de marktprijs laag, dan krijg je meer subsidie en is de marktprijs hoog, dan krijg je minder subsidie. Alleen bij een negatieve elektriciteitsprijs van 6 uur of meer en dit in combinatie met een productie-installatie van 0,5 MW of groter, zal er een verrekening plaatsvinden. In alle andere gevallen vormt de subsidie een soort van verzekering en zorgt op die manier voor een garandeerde inkomst. Dus ondanks dat de maximale subsidietarieven momenteel lager liggen dan voorgaande jaren, blijft het dus interessant.

SDE++ najaar 2020

De voorjaarsronde 2020 was de laatste ronde van de huidige SDE+-regeling. Dit najaar wordt de SDE++ geopend. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich ook richten op CO2-reductie. De subsidieregeling opent (pas) 24 november 2020 en dit is door de Coronacrisis 8 weken later dan gepland.

Welke (verkoop) prijsafspraak past bij SDE-subsidie?

Als exploitant van een PV-installatie kan u deze groene stroom op veel verschillende manieren verkopen. Voor een vaste prijs, dagprijzen en allerlei 'click' varianten hierop.

Indien alle geproduceerde energie rechtstreeks verbruikt zou worden en dus een 100% gelijktijdig word behaald, is vooral uw inkooptarief belangrijk. Bovenop de SDE heeft u dan trouwens ook nog het volledige voordeel van de energiebelasting.

In de praktijk zal er ook netlevering plaatsvinden, waarvoor een hoger subsidietarief wordt betaalt. In dat geval baseert de RVO zich op de EPEX uurprijzen, die momenteel lager liggen dan de energietarieven van termijncontracten. Dus bij verkoop tegen een vaste prijs (ICE-Endex) loop u het risico op lagere inkomsten. In dat geval dekt de ‘SDE-verzekering’ dus niet de lagere of zelfs negatieve stroomprijzen.

De RVO neemt aan dat je het rekenkundig gemiddelde van de dagprijzen (“day ahead”) moet kunnen ontvangen en gebruikt dit dan ook voor de jaarlijkse correctie van de basisenergieprijs.

Bevoorschotting, maar vooral de correctiedragen bepalen het uiteindelijk rendement 

Stappenplan bij beschikking SDE subsidie

In een eerder artikel omschreven we alle relevante zaken nadat u een SDE subsidieverlening heeft ontvangen. Van het kiezen van een meetbedrijf voor de BPM (Bruto Productie Meter) tot de berekening van het verwachte voorschot.

3nergie heeft niet alleen ervaring met de SDE-subsidie aanvraag, maar ondersteunt vooral ook daarna. Denk daarbij aan het vergelijken van aanbieders en alle andere praktische zaken of verplichtingen.

  • Startdatum
  • Planning en exploitatie van duurzame energieproductie
  • Effectief energiemanagement
  • Monitoring rendement

Dus heeft u een SDE subsidie en wenst u informatie of praktische hulp bij de realisatie van uw duurzame productie-installatie, neem dan contact op. Ook als u grootverbruiker bent en overweegt om SDE++ te gaan aanvragen horen we dit graag.

MAAK EEN AFSPRAAK

Door onze jarenlange ervaring en contacten op de markt is 3nergie vrijwel altijd in staat om van toegevoegde waarde te zijn voor organisaties en beheerders van vastgoed.

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.