Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energiekosten besparen

Energiekosten besparen
Energiekosten besparen

Energiekosten besparen

Kosten voor energie kan u op twee manier verlagen, namelijk minder verbruiken en ook door er minder voor te betalen. Op een goede manier met energie om te gaan, kan u aanzienlijk besparen op de maandelijkse energiekosten.

Effectief energiemanagement gaat over alle beïnvloedbare factoren waarmee u de energiekosten kan verminderen. Dit verbeterd de energie prestatie van uw organisatie, terwijl kosten voor energie lager worden. Vooral bij grootverbruikers en multisites geldt dat er belangrijke resultaten te behalen zijn en deze mogelijkheden nog vaak niet maximaal benutten. Er liggen dan ook nog genoeg kansen om energiekosten te besparen en het rendement op energie te verbeteren.

3nergie ondersteund bij de mogelijkheden om tot een garandeerde kostenbesparing te komen!

Met onze kennis van energie en contacten op de energiemarkt, kunnen we uw energieportefeuille optimaal laten renderen. Dus niet alleen door het verlagen van de energiekosten, maar krijgt u meer inzicht in het verbruik.

Besparen op uw energieverbruik doet u door;

 • Inzicht in verbruik
 • Energiebesparende maatregelen
 • Optimaliseren Power Quality
 • Opwekken eigen (duurzame) energie
 • Monitoring en vergelijking energieverbruik
 • Elimineren en voorkomen van blindstroom
 • Creëren bewustwording en motivatie
 • Toepassen energiewet en klimaatakkoord

Lager energiekosten bereikt u middels

 • Keuze strategische inkoopmoment van energie
 • Energiebeurs passend bij uw behoefte en organisatie
 • Onderhandelen met de juiste energieleveranciers
 • Tenderen van alle relevante contractvoorwaarden
 • Vastrechtkosten en andere indirecte kosten kritisch analyseren
 • Netwerkkosten van de aansluitingen optimaliseren
 • Verlagen huur en onderhoudscontract installatie
 • Doorrekenen en mogelijk terugvorderen van energiebelasting
 • Energiefacturen controleren!
Energiemanagement van 3nergie houdt energiekosten voor uw bedrijf duidelijk en betaalbaar.

Waarom te veel betalen voor energie?

Energie is een primaire nutsvoorziening en al jaren geliberaliseerd. Concurrentie zou moeten leiden tot nieuwe slimme producten, betere dienstverlening en lagere prijzen. De energiemarkt is er ook complexer op geworden en daarom overzien veel ondernemers de mogelijkheden niet meer. Hierdoor betalen ze vaak onbewust te veel voor hun energie of lopen onnodige (financiële) risico’s.

Een bedrijf moet zich richten op de core-business en niet bezig hoeven zijn met de beschikbaarheid van energie. Toch raken de energiekosten ook het bedrijfsresultaat, dus is er een belang om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast verplicht de overheid steeds meer energie duurzaamheid en gaat verspilling beprijzen. Energie wordt ook steeds meer een onderdeel van certificering, vergunningen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

3nergie analyseert en optimaliseert uw totale kosten voor energie. Niet alleen vanwege een aantoonbaar financieel voordeel, maar juist ook om uw organisatie naar de toekomst toe duurzamer te maken.

Wist u dat?

 • De totale energiekosten uit veel meer dan alleen de levering van energie bestaan
 • Vastrecht een soort marge voor de energieleverancier is
 • Meetdiensten uit de onderhandelen zijn op functionaliteit en prijs
 • Een verkeerde aansluitwaarde éénmalig en maandelijks onnodig geld kost
 • Heffingskorting en verlagen van Energiebelasting afhankelijk is van de situatie
 • Een slechte Power Quality tot wel 15% extra verbruik kan leiden
 • Collectief energie inkopen zowel voor- als nadelen kent
Verbruik verlagen
Verbruik verlagen
Volledige ontzorging
Volledige ontzorging
Minder Betalen voor Energie
Minder betalen

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.