Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energiemarkt

Energiemarkt
Energiemarkt

Energiemarkt informatie

De “Gaswet en Elektriciteitswet 1998” was de start van de privatisering en liberalisering van de Nederlandse energiemarkt. De energiemarkt werd geliberaliseerd in opdracht van de Europese Unie, immers wilde de Unie vanaf juli 2007 'een vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en mensen binnen de EU'. In Nederland werd begonnen met het liberaliseren van de markt voor grootverbruikers en groene stroom voor kleinverbruikers in 2001. Vanaf 1 juli 2004 is de energiemarkt volledig vrijgegeven voor elektriciteit en gas.

De liberalisering van de energiemarkt moest zorgen voor meer transparantie en concurrentie. Desondanks bleef het voor de meeste verbruikers bijzonder onduidelijk en betalen hierdoor, vaak onbewust, te veel voor hun energie.

Zakelijk of particulier

Binnen de energiemarkt wordt er een onderscheidt gemaakt tussen ‘particulier’ en ‘zakelijk’. Het belangrijkste verschil is dat consumenten vanuit de overheid (beter) beschermd worden. Zo is er een toezichthouder (Autoriteit Consument & Markt) aangesteld die de marktwerking controleert en zich bezighoud met consumentenbescherming.

Van zakelijke gebruikers wordt verwacht dat zij zelf de nodige informatie verwerken of anders hiervoor een specialist inschakelen. Overigens zijn juist de financiële belangen, helemaal bij grootverbruikers, vele malen groter.

Verschillende energiekosten

Energie wordt grofweg bepaald door 3 bestanddelen:

  • Levering
  • Netbeheer
  • Overheidsheffingen

Ieder van deze onderwerpen kent weer elementen die uiteindelijk de totale prijs van de aansluiting én het verbruik van energie bepalen. Deze zijn op één (1) of meerdere (tot 8) verschillende facturen terug te vinden. Zo krijgt een kleinverbruiker doorgaans maar één nota met alle kosten voor levering, netbeheer (oa. transport en meetdiensten) en heffingen van zijn energieleverancier. Een grootverbruiker krijgt minimaal 3 en vaak meer verschillende rekeningen. Zo worden voor een grootverbruik aansluitingen de netwerkkosten en leveringskosten separaat in rekening gebracht. Ook worden de huur van installaties en meetdiensten apart van de netwerkbeheerder gefactureerd.

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.