Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Colofon

Colofon
Colofon

Colofon

De website 3nergie is ontwikkeld door Inspira bvba in samenwerking met Digital Ninja en Kanai. Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met de webredactie.

Illustraties

De illustraties op de website van 3nergie zijn uitgewerkt door Anabella Meijer van Kanai.

Disclaimer

De website 3nergie.nl is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat hij geen onjuiste of verouderde informatie bevat. 3nergie aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. 3nergie gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

3nergie biedt geen garanties voor wat betreft de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie op de online grafieken. 3nergie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële of immateriële schade als gevolg van het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze grafieken. Alle teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Opmerkingen of aanvullingen zijn welkom bij de webredactie.

Disclaimer e-mail

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van 3nergie zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan 3nergie geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van een bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van een bericht bent, verzoekt 3nergie u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst 3nergie u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op 3nergie.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden aan de webredactie?

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.