Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energietransitie

Energietransitie
Energietransitie

Energietransitie

De energietransitie is ook voor ondernemers onomkeerbaar. In 2050 zou Nederland volledig duurzaam moeten zijn. Dit veronderstelt een betrouwbare en volledige duurzame energievoorziening voor alle bedrijven.

Het klimaatakkoord en daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen zorgt voor veel vragen bij bedrijven. Ondernemers worstelen veelal met dezelfde vraagstukken:

 • Aan welke eisen moet mijn onderneming (minimaal) voldoen?
 • Hoeveel invloed heeft de energietransitie op onze bedrijfsvoering?
 • Waarmee kan ons bedrijf het beste beginnen?
 • Hoe houd ik de kosten voor energie betaalbaar?

Kortom, wat betekent de energietransitie voor mijn organisatie!

De invloed van het Klimaatakkoord op de energietransitie voor organisaties zal de komende jaren alleen maar toenemen. Daarbij blijkt u ervaring dat het buitengewoon lastig is om relevante trends in de energiemarkt tijdig te onderkennen, laat staan te voorspellen. De energietransitie verdient aandacht en vraagt een bepaalde investering. De winst voor uw organisatie is in de toekomst een betaalbare en onafhankelijke energievoorziening.

Vanuit 3nergie begeleiden we bedrijven bij reductie van verbruik, eigen duurzame opwekking en de opslag van energie. Oftewel inventariseren, optimaliseren en beheren vanuit de “Trias Energetica”. Samen bepalen we het beoogde rendement, waarbij de ondernemer het tempo kan aangeven.

Belangrijkste redenen om als bedrijf onmiddellijk met de energietransitie te starten;

 • Handhaving van wet milieubeheer en verplichte energielabels
 • Na 2025 geen nieuwe subsidies voor hernieuwbare energie
 • Belangrijke reductie CO2 en aankomende CO2-beprijzing
 • Keuze mogelijkheid voor natuurlijk vervangmomenten
 • Verwachte toename in onbalans - en flexibiliteitskosten
 • Volledig dichtdraaien Nederlandse gaskranen
 • Waarborgen (eigen) onafhankelijke energievoorziening

Het belang om u te “helpen”

De partij die LED verlichting verkoopt zal aangeven dat u “alles moet vervangen”. Volgens de zonnepanelen firma legt u best het “hele dak vol”. Terwijl de energieleverancier verklaart dat u ook gewoon “groene energie” kan kopen.

Ze bekijken uw energieportefeuille vanuit één perspectief en dienen begrijpelijk genoeg hun eigen belang. Helaas overzien sommige energie specialisten niet het grotere geheel om tot een echt efficiënte oplossing te komen.

Een onafhankelijke energie adviseur zoals 3nergie maakt voor u de som, maar verdient niet aan een bepaalde uitkomst. We hebben er dan ook geen belang bij of en bij wie u een energieproject aanbesteedt. Met onze ervaring en contacten zijn we wel van toegevoegde waarde bij een eventuele leveranciersselectie.

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.