Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energielabel bedrijfspand

Energielabel bedrijfspand
Energielabel

Energielabel Bedrijfspand

Bedrijfspanden dienen per 1 januari 2015 voorafgaand aan verhuur of verkoop over een energielabel te beschikken. Een energielabel wordt opgenomen en afgegeven door een gediplomeerd energie adviseur.

Het energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van uw bedrijfsgebouw en wordt uitgedrukt in een energie index en een letter (G t/m A++). De EPA-U adviseur bezoekt de locatie en bestudeert alle (technische) details. Bouwtekeningen, installatieschema’s en regelprincipes worden aangevuld met de eigen waarnemingen van de EPA-adviseur. Wanneer iets niet met zekerheid kan worden vastgesteld moet in alle gevallen gekozen worden voor een conservatieve aanname.

Dit geldt voor kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen, winkelpanden, bedrijfsunits, verkoopruimten, werkplaatsen, horecagelegenheden en bedrijfsgebouwen met een medische functie. Alleen panden met een industriefunctie of die uitsluitend voor opslag worden gebruikt en bij monumenten geldt een uitzondering. Woningen hebben een vereenvoudigd energielabel.

Wat kost een energielabel?

De tarieven hangen van een aantal factoren af, waaronder de labelplichtige gebruiksoppervlak en het beschikbaar hebben van goede bouwkundige tekeningen. Het opnemen, inmeten en inventariseren van alle kenmerken gaat dan eenvoudiger, waardoor de gediplomeerde energie adviseur minder tijd kwijt is.

Voor een overzichtelijke kleine bedrijfsruimte (< 75 m2) starten de prijzen bij € 250,- inclusief de verwerking van gegevens in speciale software en het afmelden bij de overheid (RVO).

Spoedaanvragen of advieswerk met betrekking tot energie-indexering hebben allemaal invloed op de prijs. Ook voor grotere bedrijfspanden of met meerdere energiesectoren geldt een hoger tarief. Voor objecten van meer dan 2.000 m3 geldt doorgaans prijs op aanvraag.

De bedragen zijn altijd per label, waarbij normaal gesproken ieder huisnummer (WOZ-object) een eigen label nodig heeft. Gecombineerde aanvragen of meerdere panden geeft mogelijkheid tot portefeuille korting, dat dan weer wel.

Hoe komt u aan een energielabel?

1. Aanvraag

U doet uw aanvraag door te mailen naar info@3nergie.nl met uw (bedrijfs)gegevens. Geef duidelijk aan voor welke locatie(s) u een energielabels wenst. Vermeld eventuele bijzonderheden zoals leegstand, spoedaanvraag of het ontbreken van bouwtekeningen met maatvoering.

Op basis van uw aanvraag kunnen we u een tarief afgeven en na akkoord en een afspraak inplannen.

Uiteraard mag u ons ook altijd bellen op telefoonnummer 085 2012012 en dan kunnen we u direct verder helpen.

2. Afspraak op locatie

Wanneer u de opdracht heeft bevestigd volgt er een inspectie op locatie. Zo’n afspraak duurt ongeveer een uur per pand, maar is afhankelijk van de grootte en detaillering. De energie adviseur heeft om het bezoek efficiënt te laten verlopen in de voorbereiding al de nodige gegevens verzameld en controleert deze ter plaatse.

Tevens dient het bezoek om zelf vaststellingen te doen, foto’s voor het dossier te maken en om technische vragen aan de beheerder of eigenaar te stellen.

Vanuit de ISSO 75.1 is een fysieke controle door de geregistreerd EPA-U adviseur is verplicht!

3. Energielabel en advies

De gegevens voortgekomen uit de opname zullen ons op kantoor verder uitgewerkt worden met speciale software. Hieruit blijkt de energie-index en bijbehorend energielabel. We melden het energielabel af bij de overheid en informeren u per post of mail. Het label is daarna ook online te raadplegen.

Indien vooraf overlegt kunnen we wachten met het verstrekken van het energielabel nadat er nog bepaalde aanpassingen aan het gebouw zijn gedaan. Bij het label ontvangt u een overzicht met energiemaatregelen ter verbetering.

Belang van een goed energielabel

Een energielabel is 10 jaar geldig en verplicht bij huur of koop van een bedrijfspand. Het label geeft een indicatie van het gebouw gebonden energieverbruik en wordt naar de toekomst steeds belangrijker.

Bij een taxaties, bijvoorbeeld voor herfinanciering, wordt er tegenwoordig om een energielabel gevraagd en telt de uitkomst mee voor de waarde van het gebouw.

Panden met een ‘groener’ label leveren doorgaans bij verkoop en verhuur meer op dan vergelijkbare objecten met een minder gunstig label. Kantoorpanden moeten vanaf 2023 zelfs minimaal over energielabel C beschikken.

NTA 8800

Vanaf 1 januari 2020 worden bedrijfspanden volgens NTA 8800, die Europese normen volgt, beoordeeld. In deze manier van rekenen geldt kWh/m2 als indicator en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen bestaande- of nieuwbouw. Het vervangt huidige EPC- en EI-indicatoren. Labels die tot die tijd werden afgegeven blijven gewoon nog maximaal 10 jaar geldig.

Energie prestatie advies (EPA)

Het energielabel en energiemanagement hebben beide betrekking op de energie van uw bedrijfspand. Energie Prestatie Advies (EPA) van 3nergie inventariseert uw verbruik én kosten van energie. Daarbij houden wij rekening met gebouwgebonden, gebruiksgebonden en procesgebonden energie.

Zo bent u verzekert van effectief energiemanagement en levert het energie advies u daadwerkelijk iets op!

Wenst u een energielabel voor bedrijfspand en wil u daarbij ook nog uw energiekosten verlagen? Neem dan contact met ons op, we helpen u er graag mee.

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.