Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Plan van aanpak

Plan van aanpak
Plan van aanpak

Plan van aanpak

Bekijk hier een Plan van aanpak voor Energiemanagement

De essentie van energiemanagement is namelijk het energiegebruik inzichtelijk en daarbij het doorlopend verbeteren van de energie-efficiency en continue bewaken van gerealiseerde besparingen. Dit vraagt structuur, organisatie en gedrag. Een goede planning van de projectfasen is essentieel voor een succesvol energiebesparing traject. Gebruik het plan ook voor de evaluatie of tussentijdse bijsturing als blijkt dat het resultaat afwijkt van het gewenste effect.

Het projectplan energiemanagement kent vier fasen.

In de voorbereidingsfase bepaald u de doelstelling en zorgt voor draagvlak binnen het management.

De energiedoelstelling kan voor elke organisatie anders zijn, maar in de basis gaat het om besparen van energie in kosten of verbruik.

Formuleer het gewenste energieresultaat (afbakening) en welke middelen beschikbaar worden gesteld om er te komen. Het is belangrijk dat het management van een organisatie achter de realisatie van energiebesparing én implementatie van energiemanagement staat. In deze fase wordt de basis van het volledige energieproject gelegd.

In de analysefase zorgt u er voor dat er inzicht is in alle energieaspecten van uw organisatie. Een nulmeting is tevens noodzakelijk voor de evaluatie van de resultaten.

De energiebesparingsmogelijkheden voor gebouwen, utilities en bedrijfsprocessen bepalen verder de planning. Effectief energiemanagement houd rekening met alle mogelijke verbeterpunten, dus zowel functioneel als financieel.

Denk daarbij aan;

 • Technische aspecten
 • Operationeel administratief
 • Wetgeving en subsidies
 • Expertise energiemarkt

De planningsfase levert een plan op waarin is opgenomen:

 1. Activiteitenplan
  • Uit te voeren besparingsmaatregelen
  • Stappen van implementeren of verbeteren
 2. Mijlpalenplan
  • Te bereiken energiedoelstellingen
  • Meetmomenten tot het gewenste niveau
 3. Resourceplan
  • Duidelijkheid overige middelen
  • Planning in tijd
 4. Financieel plan
  • Kosten of investering
  • Verwacht rendement

Bij energiemanagement gaat het niet alleen over fysieke veranderingen (zoals isolatie, PV-panelen, etc.) maar juist ook om organisatorische en administratieve maatregelen. Dus bewustwording door actueel inzicht en rapportages van relevante gegevens.

In de uitvoeringsfase voert u de geplande energiebesparingsmaatregelen uit.

Belangrijk daarbij zijn de tussentijdse evaluatie- of meetmomenten. Niet alleen de energiemarkt en beursontwikkelingen, maar uw energiezaken zijn sterk onderhevig aan veranderingen. Door is energiemanagement een doorlopend proces van continue verbeteren of vasthouden van gerealiseerde energie-efficiency. Hiermee houdt u de energiekosten betaalbaar voor uw bedrijf en komt u niet voor verrassingen te staan.

Deskundige hulp

Mogelijk zijn er binnen uw organisatie technische specialisten of juist mensen die alles weten over het Nederlandse Klimaatakkoord. Toch is het altijd verstandig om een onafhankelijke energie adviseur mee te laten kijken.

Een energie specialist kan beoordelen wat voor uw organisatie relevant is. Dit kan vanuit een beknopte energiescan of energieadvies op maat. U weet dan in elk geval wat in de eigen situatie mogelijk is en waar u op moet letten.

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.