Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Teruggave energiebelasting na controle en correctie

Teruggave energiebelasting na controle en correctie

Zakelijke energiebelasting

Energiebelasting, de heffing op het verbruik kWh elektra en m3 gas, is een complex onderwerp voor ondernemers. De tarieven, heffingskorting en andere mogelijkheden om zakelijk vermindering aan te vragen bij de belastingdienst verandert regelmatig.

Zo komt het voor dat energiebelasting foutief wordt doorbelast en dat u dus teveel aan energiebelasting betaalt. Kennis over stijging van de staffels van energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) is dan ook essentieel voor uw organisatie.

Uw energieleverancier int de belasting op energie en draagt deze af aan de Belastingdienst.
3nergie kan u echt verder helpen met uw energievraagstukken.

 

Energiebelasting teruggave

Veel organisaties en bedrijven zijn niet van op de hoogte dat zij mogelijk in aanmerking komen voor teruggave energiebelasting. Er zijn verschillende factoren die teruggaaf energiebelasting mogelijk maken, om dit te achterhalen is een onderzoek van uw situatie nodig. Onze energieadviseurs kunnen eenvoudig achterhalen of uw installatie in aanmerking komt voor een teruggaaf energiebelasting. De hoogte van het voordeel en toekenning van te veel betaalde bedragen is de volgende stap.

Te veel betaalde energiebelasting kan met terugwerkende kracht van maximaal 5 jaar worden gecorrigeerd. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s! Voor een particulier is geen vrijstelling en daarmee de mogelijkheid op correctie energiebelasting zeer beperkt!

Controle en correctie energiebelasting

Controle van de energiebelasting is in een aantal specifieke gevallen zeker relevant. Afhankelijk van de situatie heeft u recht op meer heffingskorting, een verlaagd energiebelasting tarief of (gedeeltelijk) teruggaaf. Wij helpen u graag de te veel betaalde belasting succesvol terug te vorderen. 3nergie neemt dit werk voor u volledig uit handen en we zorgen daarna dat u ook in de toekomst niet meer te veel betaalt.

Foutief clusteren kan leiden tot een naheffing of boetes vanuit de belastingdienst, dus laat u zeker bestaan door een energiebelasting specialist.

Energiebelasting check

Neem bij onderstaande omstandigheden zeker eens contact op;

1         Meerdere panden op één gezamenlijk aansluiting

Wanneer in een bedrijfsverzamelgebouw of meerdere objecten gezamenlijk gebruik maken van één (grote) aansluiting voor elektra of gas. Afhankelijk van de WOZ-objectafbakening en het energieverbruik is een correctie van energiebelasting voor die bedrijven of vastgoed eigenaar interessant. Een dergelijk dossier dient met de volledige onderbouwing te worden voorgelegd aan het energieteam van de belastingdienst.

Zowel voor het ontclusteren als monitoren van de verbruiken zijn tussenmeters relevant. We helpen (vastgoed) eigenaren en instellingen dan ook graag met het opzetten van een energiemanagementsysteem (EMS).

2       Zonnepanelen

De elektra opgewekt met de eigen PV-installatie is nu nog volledig vrij van energiebelasting. Dit betekent dus dat u noch EB of ODE betaalt, noch krijgt wanneer u deze energie teruglevert op het elektriciteitsnet. Kleinverbruikers mogen vooralsnog tot 2021 hun stroom eerst salderen en betalen dus alleen over het netto energieverbruik.

Los van de energiebelasting is het goed ook de terugleververgoeding en eventuele GvO's eens onder de loep te nemen. Zeker bij grotere installaties is dit echt relevant!

3       Twee of meer aansluitingen in één object

Soms heeft een gebruiker meerdere aansluitingen voor gas en elektra op één locatie. Dit kan dus in één pand zijn, maar ook meerdere verbonden WOZ-objecten. In zo’n geval is het clusteren van energiebelasting formeel een verplichting en levert daarnaast in veel gevallen nog duizenden euro’s aan financieel voordeel op! Vanuit het gezamenlijke verbruik (complexbenadering) kan uw organisatie dan namelijk in een lagere tariefgroep voor de energiebelasting terechtkomen.

Kijk ook de aansluitingen op adressen die afwijken vanwege een toevoeging op een huisnummer;

         Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

  • Kerkplein 15-17
  • Kade 27A
  • Industrie 121-1
  • Molenweg 46 HS
  • Stationsweg 35 BGR

         Toevoegingen door netbeheerder

  • Hoofdstraat 5 DIV
  • Parallelweg 7 $
  • Nieuwstraat 5 KBD
  • Beukenlaan 14 RIO
  • Markt 999 EVE

Foutief clusteren kan leiden tot een naheffing of boetes vanuit de belastingdienst, dus laat u zeker bestaan door een energiebelasting specialist.

4       Blokverwarming

Blokverwarming is een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie (op aardgas) die meerdere onroerende zaken verwarmt. De individuele onroerende zaken hebben dan ook geen eigen CV-ketel meer. Wanneer deze blokverwarming meer dan 170.000 m3 gas aan een individuele onroerende zaak levert kan u recht hebben op een teruggave van energiebelasting. In alle geval het onderzoeken waard dus.

5       Overstapt energieleverancier

De nieuwe energieleverancier begint als het ware weer op nul en kan geen rekening houden met de energiebelasting die binnen uw vorige energiecontract al heeft betaalt. Door het verbruik en betaalde bedragen van een leveringsjaar te vergelijken kan het zijn dat u recht heeft op teruggave. Onze adviseurs kunnen dit voor u onderzoeken en ook helpen met het terugvorderen.

Soms wil dit ook voorkomen wanneer u gedurende het kalenderjaar van energiecontract veranderd bij (schijnbaar) dezelfde leveranciers. 3nergie houdt hier rekening mee en kan dit ook voor u controleren.

6       Andere situaties

Naast bovengenoemde situatie zijn er nog tal van hele specifieke milieubelastingen of uitzonderingen op de regulieren tarieven. Soms is terugvorderen niet (meer) mogelijk, maar kunnen we wel voorkomen dat u in de toekomst te veel blijft betalen.

a.      Elektriciteit voor oplaadinstallaties van elektrische voertuigen
b.      Aardgas ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten (tuinders)
c.      Chemische reductie, elektrolytische- of metallurgische procedés bij metaalbewerkers (CBS-code 24 / 25)
d.      Duurzame energie door coöperaties en verenigingen van eigenaren (VvE)
e.      Stichtingen en andere sociale instellingen (ANBI)
f.       Multifunctionele centra zoals bijvoorbeeld dorpshuizen
g.      Verbruik boven 10 miljoen kWh én meerjarenafspraak (MJA)
Dus heeft uw bedrijf meerdere locaties (multisites) of bent u beheerder van een vastgoedportefeuille dan komen we graag eens in contact.

  PLAN EEN AFSPRAAK

Terugvragen energiebelasting?

In Nederland betaalt iedereen energiebelasting. Om definitief te bepalen of verlagen van energiebelasting en ODE voor uw instelling mogelijk is inhoudelijk onderzoek noodzakelijk. Eerder genoemde voorbeelden en type organisaties bieden in elk geval een reële kans op een succesvol project.

Een aanvraag tot teruggaaf energiebelasting bestaat uit een gemotiveerd verzoek, doorrekening en de nodige bewijsstukken. Bij een afwijzing kan men nog beroep aantekenen of uiteindelijk de weg naar de rechter maken. Het is daarom verstandig om voor een bepaald belastingjaar in één keer een onbetwistbaar dossier aan te leveren.

3nergie heeft een specialist op het gebied van energiebelasting en daarbij veel ervaring met complexe trajecten. Wij kunnen u, rekening houdend met een verjaringstermijn van 5 jaar, helpen bij het succesvol terug te vorderen van te veel betaalde belastingen. Aansluitend borgen we dat u ook in de toekomst niet meer betaalt dan nodig.

 

Laat ons uw energiebelastingen controleren
 
GRATIS check energiebelasting
Tot 5 jaar terug te vorderen!
Behandeling dossier van A tot Z
Door heel Nederland
Geen teruggave ... Geen kosten!

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.