Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Beschikking SDE subsidieverlening ontvangen

Beschikking SDE subsidieverlening ontvangen

Stappenplan SDE subsidie

Uw SDE-subsidieaanvraag werd goedgekeurd; wat zijn de vervolgstappen?

Nadat u een SDE beschikking voor de SDE+ subsidie heeft ontvangen zijn er verschillende zaken om rekening mee te houden. Zo wordt het maximale subsidiebedrag lager wanneer u de elektriciteit zelf verbruikt en bepaalt het correctiebedrag wat u in de toekomst per productiejaar daadwerkelijk ontvangt.

Grootverbruikaansluiting

De Stimulering Duurzame Energieproductie is bedoeld voor Nederlandse grootverbruikaansluitingen. U dient de productie-installatie dus aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet via een aansluiting met een capaciteit van meer dan 3 x 80 Ampère.

Neem contact, beter nog vóór het indienen van de SDE-subsidieaanvraag, met uw netbeheerder over het terugleveren van duurzame energie. Helemaal wanneer er nog aanpassingen aan de aansluiting dienen te gebeuren. Houdt rekening met de kosten en doorlooptijd van de netbeheerder, deze kunnen namelijk enorm oplopen!

Startdatum

De bedoeling is dat u de productie-installatie zo snel mogelijk realiseert, maar in elk geval binnen wettelijke termijn voor ingebruikname. Deze staat vermeld op SDE beschikking en is voor PV-installaties tot 1 MWp momenteel 1,5 jaar. Bij absolute overmacht is een mogelijkheid om een latere ingebruikname datum (ontheffingsverzoek) aan te vragen. In deze situatie gaat de subsidieperiode al wel van start en kan u alleen via ‘banking’ de reguliere periode verlengen.

Start u eerder met opwekken dan hoeft u de ingebruikname niet apart te melden. De RVO ontvangt namelijk automatisch van CertiQ uw startdatum mits deze valt binnen bovengenoemde termijn voor ingebruikname.

Meetbedrijf kiezen

Met de bouw van de eigen opwek-installatie moet u ook een meetbedrijf kiezen. Het meetbedrijf meet de opwekte elektriciteit via een Bruto Productiemeter (BPM) en geeft de meterstanden door aan de netbeheerder. De regionale netbeheerders informeren CertiQ, die op haar beurt de informatie over gerealiseerde elektriciteitsproductie verstrekt aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het zijn dus die meetwaarden die de Garanties van Oorsprong (GVO) en dus de SDE-subsidie bepalen.

Voor meetdiensten geldt er verschillende kosten en functionaliteiten worden aangeboden. Het loont dus om dit te onderzoeken. Heeft u hulp nodig bij het kiezen van een meetbedrijf of bent u benieuwd wat effectief energiemanagement voor uw organisatie kan betekenen? 3nergie helpt u graag verder.

Berekening voorschot

Op basis van uw beschikking ontvangt u van de RVO maandelijks voorschotten. Dit begint nadat ze de melding van uw startdatum via CertiQ hebben ontvangen.

Het voorschotbedrag bedraagt maximaal 80% van de geldende voorlopige subsidie. Dit is het maximale subsidiabele jaarproductie, vermenigvuldigd met de subsidietarieven voor netlevering en niet-netlevering rekening houdend met de correctiebedragen. De verhouding netlevering en niet-netlevering gaat uit van voorgaand jaar of wat u opgaf op het aanvraag bij het eerste jaar.

Definitieve Subsidietarieven

Ieder jaar voor 1 november worden de nieuwe voorlopige  subsidietarieven gepubliceerd en voor 1 april worden de definitieve subsidietarieven  over het voorgaande jaar vastgesteld.

Uiterlijk 1 juli worden de voorschotten verrekend op basis van de definitief vastgestelde energieproductie. Uit de verrekening volgt een aanvullende betaling of worden in mindering gebracht op de eerstvolgende voorschot(ten). Zowel over de afrekening als het nieuwe voorschotbedrag wordt u door RVO schriftelijk geïnformeerd.

Energieverkoop

Net als bij energie-inkoop kan u afspraken maken over de prijzen én condities voor de elektriciteit die u teruggeleverd. Alles wat u niet verbruikt of opslaat (in een batterij) vloeit in principe terug op het net. Afhankelijk van de afspraken krijgt u hiervoor een vergoeding. De ‘koper’ kan een energieleverancier zijn en niet per se dezelfde als waar u zelf de energie afneemt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de energie direct aan een andere gebruiker te verkopen of de elektriciteit rechtstreeks op de energiemarkt te verhandelen. Daarnaast kunt u de GvO’s zelf behouden, maar ook die zijn verhandelbaar.

Graag delen we onze expertise en connecties zodat klanten van 3nergie kunnen profiteren van de meest gunstige tarieven en voorwaarden.

Planning en exploitatie van duurzame energieproductie

We kunnen u bij elke stap van de SDE+ subsidie adviseren en helpen. Zo zijn organisaties in staat om met steun van de overheid hun duurzaamheidsambities te realiseren.

Zo inventariseren we voorafgaand aan een SDE+ aanvraag uw behoefte en verwachtingen. Daarbij bekijken we de technische en financiële haalbaarheid van de duurzame energieproductie. Dit geeft u indicatie van investering en verwacht rendement bij een positieve beschikking. Bij installaties met een vermogen van meer dan 0,5 MW of 500 kWp is overigens een haalbaarheidsstudie verplicht. Uitgaande van een positieve uitkomst verzorgen we dan de SDE+ aanvraag voor onze relaties.

Ook nadat u een SDE beschikking voor de SDE+ subsidie heeft ontvangen kan 3nergie het project verder begeleiden. We hebben kennis en ervaring met dergelijke trajecten van aanvraag tot gunning en van realisatie tot beheer.

Dus wekt u duurzame energie op, heeft net de positieve beschikking ontvangen of bent u zich nog aan het oriënteren op duurzame eigen opwek, neem dan zeker eens contact op. Als SDE+ en energie specialist kunnen u optimaal gebruik laten maken van de financiële voordelen van een SDE+ subsidie.

Heeft u wel een duurzame ambitie en is zelf duurzaam elektra opwekken (nu) niet mogelijk, in een persoonlijke afspraak bespreken we graag wat alternatieven.

  PLAN EEN AFSPRAAK

Effectief energiemanagement

Energiemanagement heeft betrekking op het verbruik en kosten van energie. Het efficiënt beheren gaat over de mogelijkheid om energie(kosten) te besparen en het rendement te verhogen. Door de kennis van de regelgeving en contacten op de energiemarkt kan een energie specialist tot het beste resultaat te komen, in de vorm van een financieel en functioneel betere deal of oplossing.

Behoefte aan energiemanagement vanwege een specifiek energievraagstuk

Voor het bekijken van de mogelijkheden in het algemeen of voor een specifieke energievraag in het bijzonder, kan u gewoon een afspraak maken. We helpen u op energieke wijze bij de juiste stappen naar een duurzame toekomst!

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.