Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Verwachting energieprijzen; wanneer vastzetten?

Verwachting energieprijzen; wanneer vastzetten?

Wanneer je de historische elektriciteitsmarkt vergelijkt, merk je direct op dat 2020 een bijzonder jaar is. Tot dan toe was het in Nederland slecht drie keer voorgekomen dat er negatieve elektraprijzen waren, namelijk; 1 januari 2012, op 2 juni 2019 en op 9 december 2019. Dit ging in totaal om slechts vijf uren.

De factoren die de actuele energieprijzen veroorzaken en vooral ook de kansen voor ondernemers om te besparen benoemde we al eerder. Ook blijft belangrijk om de energieportefeuille te inventariseren en monitoren op onnodige kosten. Zo kunnen gebruikers hun energie inregelen dat het ook in de toekomst nog betaalbaar blijft.

Prognose energieprijs

De laatste maanden heeft duidelijk laten zien dat een prognose door omstandigheden (sterk) kan afwijken van het werkelijke verloop van de energiemarkt. We kunnen huidige energietarieven vergelijken met de energieprijzen van de afgelopen jaren. Zo kunnen we verwachtingen van de energiemarkt omzetten naar energiestrategie voor u. Het zijn vooral de trends en manier van inkopen die voor bedrijven en instellingen mogelijkheden bieden.

Vraag en aanbod van energie

De energieprijs in heel Europa is afhankelijk van een reeks verschillende vraag- en aanbodfactoren. Bestaande (fossiele) energiecentrales vervullen nog steeds een belangrijke rol bij het matchen van vraag en aanbod van elektriciteit. Het verschil tussen de ‘voorspelling’ van (alle) programmaverantwoordelijken en het daadwerkelijke beschikbare volume op het elektriciteitsnet, noemt men onbalans. Die onbalanskosten zijn feitelijk een correcties van de prijzen gedurende de dag. Het overschot of tekort ten opzichte van het inkoopvolume wordt door TenneT richting de energieleverancier aangerekend tegen onbalansprijzen.

Voor zakelijke gebruikers kan het dus interessant zijn om rekening te houden met het moment van verbruik. Daardoor komen er steeds meer projecten die sturen op het in balans brengen van vraag en aanbod, of zoeken bedrijven de oplossing in batterijopslag.

Kosten en opbrengsten van energie

Om tot een passende inkoopstrategie te komen, moeten verschillende zaken worden geanalyseerd. Daarbij moet je rekening houden met hoeveel energie er wanneer verbruikt of opwekt wordt en in hoeverre dit nog (automatisch) te beïnvloeden is.

Vanuit 3nergie beschikken over de juiste tools om uw (historische) verbruik door te rekenen en zodoende voor u de beste inkoopstrategie te kiezen. Uiteraard blijven de energiemarkt te volgen en bent u verzekert van optimaal beheer van energieportefeuille! We sturen op basis van relevante ontwikkelingen op de energiemarkt of binnen uw organisatie.

Dergelijk onafhankelijk advies en de informatie over prijsrisico’s is van toegevoegde waarde voor grootverbruikers en zakelijke verbruikers met zonnepanelen. Ook kunnen we praktisch ondersteunen bij fixatieadvies en de totale definitieve prijsfixatie doorrekenen.

Uiteindelijk kan het om de totale kosten (en opbrengst) van energie, dus inclusief netbeheer en belastingen. Wil je ook genoemde kansen benutten? Neem voor alle energievragen contact op met 3nergie.

Scherpste energieaanbod

Een laag energietarief van nu is soms niet de beste keuze voor de toekomst. Anderzijds kun je voor de komende maanden lage prijzen accepteren, maar ook direct alles (of delen) vastzetten voor een periode daarna.

Daarmee bespaar je nu garandeert en voorkom je straks verrassingen door fluctuatie op de groothandelsmarkt. Overigens kunnen nog niet alle ondernemingen of vastgoed eigenaren nu al profiteren van het lage prijsniveau vanwege lopende leveringsovereenkomsten. Bewaak daarom altijd de opzegtermijnen en voorkom zakelijke opzegvoedingen.

Een automatisch verlengt energiecontract heeft zelden gunstige tarieven door de hoge opslagen. Grootverbruikers worden vaak zelfs automatische verlengt voor één jaar.

Negatieve energieprijzen

De elektriciteitsprijzen op de APX-day-ahead markt zijn nog nooit zo laag geweest. Op de spotmarkt is zelfs steeds vaker sprake van negatieve prijzen.

Dit biedt kansen voor alle ondernemers, maar vooral aansluitingen met zonnepanelen waar SDE+ op zit. Daalt de marktprijs dan stijgt namelijk de subsidieuitkering en andersom. Zo is een zonne-energieproducent met de SDE-subsidie binnen bepaalde bandbreedtes verzekerd van inkomsten. Met de huidige ‘marktprijs’ (zijnde gemiddeld gerealiseerde APX-day-ahead-prijs over een heel jaar) ontvangen zonne-energiesystemen tot 500 KW nog precies hetgeen in de subsidie berekening staat.

Wordt je installatie al afgerekend tegen APX prijzen dan kun je overwegen om die tijdens negatieve uren uit te zetten. Je wekt dan niet meer op, maar verbruik juist. De stroom die je dan afneemt gaat dan tegen negatieven elektraprijzen en krijg je betaald (minus energiebelasting) voor dit verbruik.

Negatieve APX-prijzen bieden dus op verschillende manieren een kansen, maar je moet deze wel weten te benutten… 

Neem contact op en we vertellen u er nog veel meer over.

MAAK EEN AFSPRAAK

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.