Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Netbeheer belangrijk voor de energiemarkt.

Netbeheer belangrijk voor de energiemarkt.
De netbeheerder draagt zorg voor het energienet in een bepaalde regio en wordt daarom ook wel regionale netbeheerder genoemd. Ze zijn verantwoordelijk voor het afleveren van de elektriciteit en/of gas bij gebruiker en kan niet vrij gekozen worden. De ACM controleert en reguleert ons energienetwerk en stelt jaarlijks de aansluit- en transporttarieven vast.

Invloed op de elektriciteitsmarkt

Uiteindelijk moet de vraag en aanbod op elk moment van de dag precies in evenwicht zijn. De landelijke netbeheerder Tennet (elektra) is verantwoordelijke voor de zogenoemde ‘balanshandhaving’. Om eventueel onbalans op het net te herstellen roepen ze de hulp in van bepaalde partijen op de elektriciteitsmarkt. Grote energieverbruikers kunnen hun energievraag of -productie in de tijd variëren en laten die afhangen van de actuele marktprijs. Denk daarbij dan aan tuinders met een warmtekrachtinstallatie (WKK) of aanbieders van noodvermogen en tegenwoordig ook eigenaren van grote batterijen. Op die markt handelen ze, soms zelf maar meestal via een specialist (bijv. een broker), per tijdsblok en voor een deel ook ‘real-time’. Dit draagt bij aan een goed functioneerde elektriciteitsmarkt en wordt ook steeds meer geautomatiseerd.

De (nabije) toekomst

De netbeheerders moeten het energienet ombouwen naar tweerichtingsverkeer. Een toenemend deel van de elektriciteit wordt decentraal geproduceerd, bijvoorbeeld met zonnepanelen, kleinschalige windparken en genoemde WKK’s. Vanaf 2017 kunnen ook kleinverbruikers tijdsafhankelijke elektriciteitstarieven afspreken. Dit zal het vraagpatroon veranderen en daarmee de belasting van het elektriciteitsnet iets verminderen. Ook de technologische ontwikkeling dragen daar aan bij. Denk daarbij aan eigen opslag (batterijen), elektrische auto's of  het (op afstand) inschakelen van apparaten (warmtepompen - elektrische boilers) behulp van het ‘Internet Of Things’ (IOT).

Daartoe moeten het intelligente net (smart grid) verder worden uitgebreid zodat uiteindelijk vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd en efficiënter gebruik gemaakt kan worden van het energienet.

Wat verstand de regionale netbeheerder onder smart grid

Alles wat de netbeheerder nodig heeft om slimmer, sneller, betrouwbaarder, veiliger, efficiënter en klantvriendelijker hun taken uit te voeren. Kortom slimme meters, op afstand bestuurbare elektriciteitshuisjes, power quality management, het op afstand monitoren en schakelen van het net, etc. 

Het verschil met een energiemanagementsysteem (EMS)

Feitelijk kun je een aantal van die toepassingen ook bij de energiestromen van bedrijven gebruiken. Het slim monitoren, meten, beheren en sturen van energie in gebouwen en (fabrieks)terreinen heet energiemanagement. Denk aan domotica, gebouwbeheersystemen en slimme energie-installaties. Kijk je opnieuw in de toekomst dan zou dit kunnen zien als een duurzaam energiesysteem i.c.m. slimme energievoorziening. Een afstemming van eigen productie, verbruik, opslag en/of handel!

Investeer in de toekomst

‘Slimme netwerken’ zijn dus een klein, maar steeds belangrijker onderdeel van de totale energiemarkt. Uw netbeheerder levert een grote bijdrage in het totale energiesysteem en maakt het voor steeds meer partijen mogelijk om op uiteenlopende manieren bij te dragen aan de energievoorziening van de toekomst. Bepaal uw energiedoelstellingen en benut mogelijkheden.

Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort nu al tot de meest betrouwbare van de wereld!

Ter vergelijk; Amerikanen zitten gemiddeld per jaar 6 uur zonder stroom, in Nederland is dat 20 minuten (met een beschikbaarheid van 99,9%!). Nu is 70% van het Amerikaanse elektriciteitsnetwerk wel ouder dan 25 jaar…

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.