Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Windenergie


Windenergie wordt opgewekt met windturbines die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is vijftig keer lager dan van die van 'grijze' stroom. Grote windmolens kunnen overlast geven voor omwonenden, maar er zijn manieren om die tegen te gaan.

Een windturbine bestaat grofweg uit drie onderdelen: de draaiende rotor met de rotorbladen, de gondel en de mast. Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. Wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na drie tot zes maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard. Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot tachtig keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen.


SDE+ subsidie aanvragen vanaf 29 oktober‎ 2019 3nergie 17 oktober 2019 Zonne-energie Hernieuwbare bronnen Groene energie CO2 Windenergie Opslag duurzame energie

Laatste SDE+ najaarsronde start 29 oktober

Met de SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) ontvangt u een financiële bijdrage voor het opwekken van duurzame energie.

Ondernemers kunnen voor de laatste maal in 2019 de populaire SDE-subsidie (beter bekend als SDE+) aanvragen voor zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte.

De overheid stelt miljarden ter beschikking voor het stimuleren van de productie van duurzame energie, maar dit gaat veranderen!

Lees verder ...

Duurzaamheid zakelijke energieleveranciers ranglijst 2018 3nergie 21 november 2018 Zonne-energie Groene elektriciteit Groen gas Groene energie Groene stroom Grijze elektriciteit Garanties van Oorsprong GvO Energietransitie Bruinkool Aardgas Windenergie

Lijst met duurzaamste zakelijke energieleveranciers

Net als ieder jaar publiceerde Wise, Greenpeace, samen met de Natuur & Milieu en de Consumentenbond een onderzoek naar de duurzaamheid van alle energieleveranciers in Nederland. Dit jaar werd voor het eerst onderzoek gedaan naar de leveranciers die zich volledig richten op de (groot)zakelijke markt.

Ranking

In het onderzoek worden de Nederlandse stroomleveranciers beoordeeld op duurzaamheid, vanuit de investeringen, productie, levering en inkoop van elektra. Op basis daarvan wordt een ranglijst gemaakt, ingedeeld in 3 groepen:

  • voorlopers (score 8 en hoger),
  • volgers (5 tot 8) en
  • vervuilers (lager dan 5)
Lees verder ...

Hoe werkt een windturbine? 3nergie 2 oktober 2018 Hernieuwbare bronnen Groene stroom Energietransitie Windenergie

Zo wordt windenergie opgewekt

Windenergie wordt opgewekt met windturbines die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Een windturbine bestaat grofweg uit drie onderdelen: de draaiende rotor met de rotorbladen, de gondel en de mast.

De wind brengt de rotorbladen aan het draaien; een naaf (of as) brengt die beweging via tandwielen over op een elektriciteitsgenerator die in de gondel zit. Door de hoogte kunnen de rotorbladen veel wind vangen: het waait er gemiddeld harder en gelijkmatiger, en er is geen invloed van huizen, bomen en andere obstakels. In de gondel zit ook vaak allerlei regeltechniek, die er bijvoorbeeld voor zorgt dat de windmolen altijd zo goed mogelijk in de wind staat.

Lees verder ...

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.