Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Directie Toezicht Energie


Afgekort naar DTe (per 1 juni 2008 Energiekamer) was onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en is belast met de uitvoering en het toezicht op de naleving van de Elektriciteits- en gaswet. Inmiddels zijn deze taken overgaan naar de ACM (Autoriteit Consument & Markten).


Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.