Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

MVO Nederland: klimaatakkoord met ambitie

MVO Nederland: klimaatakkoord met ambitie

Ik ben voor een klimaatakkoord met ambitie.

Jij ook?

Op woensdag 13 maart komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met de doorrekening van het concept klimaatakkoord.

MVO Nederland bedacht een campagne om te laten zien dat er bij ondernemers draagvlak is voor een ambitieus klimaatplan. Hiermee gaven ze een podium aan voorstanders, om zo ook de Tweede Kamer te bereiken. Dus een relevant geluid in deze belangrijke discussie.

Het is goed dat organisaties zich bewust zijn of worden van de CO2-prijs en hier ook bij toekomstgerichte beslissingen rekening mee houden. Zo wordt deze marktwerking uiteindelijk ook een onderdeel van de kostprijs van uw bedrijfsproces.

#klimaatakkoord

Door ondernemers aandacht te laten vestigen op het feit dat ze voor een ambitieus Klimaatakkoord zijn, wil MVO Nederland het maatschappelijke en politieke draagvlak voor een stevig akkoord versterken.

Het Energieakkoord gaat over energiebesparing en opwekking van duurzame energie, dus efficiency vanuit echte oplossingen en vernieuwingen. Met dit klimaatakkoord zou Nederland ten minste de afgesproken 49% CO2-reductie in 2030 moeten halen.

Na 2030

De volgende stap is een klimaatneutrale samenleving, het ultieme doel. Dat vraagt om een klimaatakkoord met ambitie en dus nu al een CO2-heffing voor het bedrijfsleven in Nederland. Dit zorgt ervoor dat er met werkelijke prijzen voor processen en producten, inclusief een vergoeding voor de CO2-uitstoot, wordt gerekend.

Voorstanders pleiten voor een eerlijker speelveld waarbij duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. Dergelijke regelgeving stimuleert marktwerking en leidt tot innovaties die anders nauwelijks rendabel kunnen worden.

Prijs van een ton CO2

De werkelijke prijs, alle milieueffecten doorgerekend, ligt mogelijk boven de €150/ton. De Nederlandse Bank, andere economen en wettenschappers noemde eerder al €50/ton als een acceptabel niveau, zonder ernstige gevolgen voor de concurrentiepositie van de industrie in Nederland.

Kennelijk zou het bedrijfsleven pas in beweging komen bij een prijs meer dan €30/ton, terwijl huidige ETS prijs nauwelijks boven de €25/ton uitkomt. MVO Nederland zet in op een prijs van slechts €10/ton voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven, in de wetenschap dat talloze landen om ons heen hebben ook al een CO2-heffing hebben.

MVO Nederland; het Toekomst-tientje

Het Toekomst-tientje komt voor ETS-bedrijven bovenop de prijs die zij binnen ETS (emissierechten) betalen voor CO2-uitstoot.

Uiteindelijk zal er een mondiale of EU heffing komen en door nu te starten versterken we uiteindelijk onze internationale concurrentiepositie naar de toekomst. 

Niet afwachten

Het is niet de vraag of, maar wanneer de CO2-heffing wordt ingevoerd voor ondernemers in Nederland. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten en maakt werk van duurzaamheid.

3nergie staat in contact met organisaties voor informatie en advies over de energietransitie. Zo begeleiden we ondernemers en vastgoed eigenaren bij;

Meer weten over het toepassen van de “Trias Energetica” of zoekt u ondersteuning bij de uitvoering. Door contact met ons op te nemen is de eerste stap naar meer inzicht en functioneel beheer van uw energieportefeuille gezet.

Alles voor de #EnergiekeZaak

#klimaatakkoord #mvonederland #3nergie

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.