Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

APX verrekening


Verrekening van het werkelijk verbruikte volume op maand-, kwartaal-, of jaarbasis zoals bepaald in de leveringsovereenkomst, gebaseerd op de actuele spotprijs op de APX van alle Peak Uren en van alle OFF Peak Uren in de betreffende kalendermaand, het kwartaal of jaar waarin de werkelijke levering dan wel afwijking ten opzichte van de referentie jaarhoeveelheid plaatsvond. Enkeltarief aansluitingen worden op basis van de verhouding in Peak Uren en OFF Peak Uren van het voor deze aansluiting geldende standaardprofiel afgerekend.


Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.