Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

FedEC


FedEC is een beroepsvereniging van energieadviseurs. De vereniging behartigt de collectieve belangen van haar leden. Daarnaast wil FedEC de effectieve beroepsuitoefening bevorderen en het aanzien van de beroepsgroep verhogen. 

Dit wil FedEC bereiken door kennis en informatie beschikbaar te stellen, contacten te bevorderen, overheidsbeleid te beïnvloeden, en door uitvoeren of faciliteren van activiteiten zoals:

 • optreden als adviesorgaan en gesprekspartner namens de leden
 • deelnemen aan commissies en overlegorganen
 • organiseren van opleidingen en examens, certificatie en registratie
 • geven van voorlichting over de beroepsgroep en het verrichten van promotieactiviteiten
 • publiceren van artikelen van leden
 • (participeren in) de ontwikkeling van een kwaliteitsborgings- en certificeringssysteem en van gestandaardiseerde procedures en gedragscodes
 • organiseren van en participeren in relevante evenementen

FedEC wil zich maximaal inspannen om nationale en internationale doelstellingen op het gebied van doelmatig gebruik van energie te bewerkstelligen. Om ook de Europese rol van FedEC te borgen is FedEC lid van het Europese platform ENEP.


Besparen op zakelijke energiekosten 3nergie 2 april 2020 Profielgrootverbruiker Overmacht Leveringsovereenkomst Kredietwaardigheid Energietransitie Commodity prijs Energiebelasting FedEC

Energiekosten fors omlaag voor ondernemers en bedrijven

De energieprijzen voor zakelijke verbruikers staan momenteel op een historisch laag niveau. Hierdoor kunnen organisaties hun energiekosten nu tot wel 30 procent verlagen. Voor grootzakelijke aansluitingen betekent dit een kostenverlaging tot duizenden euro’s (op jaarbasis).

Deze lage energieprijzen komen door de wereldwijde ontwikkelingen én zachte winter.

Immers nam de vraag naar gas en olie sterk af en hierdoor daalden de energieprijzen in het eerste kwartaal 2020 fors en is nu gestabiliseerd.

Belangrijkste factoren die de actuele energieprijzen veroorzaken;
 1. Zachte winter
 2. Coronavirus
 3. Conflict tussen Rusland en Saudi-Arabië
Lees verder ...

Vakbeurs Energie 2019 3nergie 10 oktober 2019 Zonne-energie TenneT Onbalans Hernieuwbare bronnen Fossiele brandstoffen Energietransitie FedEC

Van 8 t/m 10 oktober 2019 vond de 15de editie van de Vakbeurs Energie plaats in de Brabanthallen in Den Bosch.

Deze jaarlijkse energiebeurs is inmiddels een essentiële ontmoetingsplaats voor iedereen die geïnteresseerd is in energiebesparing en duurzame energieopwekking. Voor een serieuze energie adviseur dus een onmisbaar kans om te netwerken en kennis op te doen.

Zoals voorgaande edities was 3nergie ook dit jaar weer aanwezig en bezocht;

 • Gebouwde omgeving
 • Industrie
 • Heat & Power
 • Ecomobiel
 • Prefab
Lees verder ...

Meer doen dan wettelijk minimum 3nergie 20 mei 2019 Mantelovereenkomst Energietransitie CO2 FedEC EML

Meer doen dan wettelijk minimum

Dat is de insteek van Stichting KMVK (Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit). De beheerder van oa. milieukeurmerken Green Key en de Blauwe Vlag stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche al sinds 1999 om duurzaam te ondernemen.

Door classificatiesystemen te ontwikkelen en inspecties (via stichting Groen Belicht) uit te voeren, werken ze aan de kwaliteit van accommodaties van hun leden. Daarnaast zetten samen met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties projecten op.

Lees verder ...

Energielabel (EPA-U), hoe uw bedrijfspand verbeteren? 3nergie 16 april 2019 PV-installatie Energietransitie EAN-code FedEC

Eigenaren van bedrijfspanden dienen sinds 1 januari 2015 voorafgaand aan verhuur of verkoop van het pand het energielabel te laten registreren. Dit geldt voor bedrijfsverzamelgebouwen, kantoorpanden, winkelpanden, bedrijfsunits, verkoopruimten, werkplaatsen, horecapanden en bedrijfsgebouwen met een medische functie. Alleen panden met een industriefunctie of die uitsluitend voor opslag worden gebruikt geldt een uitzondering.

Het energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van uw bedrijfsgebouw in vergelijking met andere panden met eenzelfde functie. Vastgoed met een A label zijn het energiezuinigst, terwijl gebouwen met energielabel G dat allerminst zijn.

Lees verder ...

Meest gestelde vragen door ondernemers 3nergie 5 februari 2019 Partij(en) Mantelovereenkomst Klantgegevens Gevolmachtigde Algemene Voorwaarden FedEC

Energiemanagement voor bedrijven

 

Juist voor ondernemers is energiemanagement enorm belangrijk! Dit betekent geen gedoe, maar juist meer inzicht en sturing geven aan het energiegebruik. Zo houdt u de energiekosten nu, maar ook naar de toekomst toe, beheersbaar.

Dit lijkt allemaal niet zo moeilijk, toch zien we vaak dezelfde vragen.

De 5 meest gestelde energievragen zijn;
 1. Hoe kan ik besparen op mijn energiekosten?
 2. Welke wettelijke energie maatregelen gelden voor mijn bedrijf?
 3. Moet ik investeren in duurzaamheid (zonnepanelen, LED, ..)?
 4. Waar moet ik op letten bij de keuze van een leverancier?
 5. Wie kan ons echt onafhankelijk energieadvies geven?
Vanuit 3nergie geven niet alleen antwoord, maar helpen uw organisatie ook met de invulling.
Lees verder ...

Rapport Informatieplicht energiebesparing indienen 3nergie 31 januari 2019 Hernieuwbare bronnen Groene energie Energietransitie CO2 FedEC EML

Hoe kan u het rapport vanuit Informatieplicht energiebesparing goed indienen?

De informatieplicht energiebesparing is bij de meeste bedrijven en instellingen inmiddels wel bekend.

Hoe en wanneer voldoet u aan het  Activiteitenbesluit milieubeheer?
De energiebesparingsplicht geldt voor organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Vóór 1 juli 2019 moeten deze gebruikers van energie (formeel ‘drijver van de inrichting’ genoemd) een energierapport indienen.
Lees verder ...

Vakbeurs Energie 2018 3nergie 11 oktober 2018 Hernieuwbare bronnen Energiekamer CO2 FedEC
Een ongekend aantal belangstellende en energie professionals ging naar de Energiebeurs in de Brabanthallen.

3nergie was niet alleen bezoeker

Het meeste is gericht op kennisdeling en dus ook het bekijken van de laatste ontwikkelingen in warmte, elektriciteit en energiebesparing. Vanuit zo’n vakbeurs ontstaan altijd mogelijkheden om te netwerken voor toekomstige projecten!

Ik was dit jaar weer aanwezig niet alleen als bezoeker, maar ook als exposant. Er was mij immers vanuit de FedEC (Federatie van Energieconsultants) gevraagd om op hun stand te komen helpen. Voor klanten had ik vanuit 3nergie een speciale belangstelling voor de hallen ‘De gebouwde omgeving’ en ‘Industrial Heat & Power’.

Lees verder ...

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.