Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Meer doen dan wettelijk minimum

Meer doen dan wettelijk minimum

Meer doen dan wettelijk minimum

Dat is de insteek van Stichting KMVK (Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit). De beheerder van oa. milieukeurmerken Green Key en de Blauwe Vlag stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche al sinds 1999 om duurzaam te ondernemen.

Door classificatiesystemen te ontwikkelen en inspecties (via stichting Groen Belicht) uit te voeren, werken ze aan de kwaliteit van accommodaties van hun leden. Daarnaast zetten samen met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties projecten op.

Informatieplicht Energiebesparing

Hoewel leden met het eigen keurmerk van een stap verder gaan dan de normale wet- en regelgeving vereist, blijven ze informatieplichtig. Dus ook deze ondernemingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektra of 25.000m3 gas per jaar moet een energierapport indienen.

Om de leden bij te praten werden er bijeenkomsten door het hele land georganiseerd. Naast afgevaardigde van Green Key en Blauwe vlag leden, werden ook vertegenwoordigers van de Omgevingsdiensten uitgenodigd.

Zo konden de energiegebruikers (drijver van de inrichting) en instantie die de controles uitvoert (bevoegd gezag) na de presentatie ook nog op informele wijze constructief met elkaar in gesprek.

30 juni 2019 of 5 december 2019

De meeste ondernemers moeten voor 30 juni 2019 een rapport bij het bevoegd gezag indienen via het eloket van RVO.nl. Dit geldt voor iedere drijver van de inrichting afzonderlijk. Een organisatie met meerdere aansluitingen of vestigingen, moet dit dus per locatie apart (laten) doen.

EED energie-auditplichtige-ondernemingen hebben tot 5 december 2019 om het energierapport bij het bevoegd gezag in te dienen. De EED-plicht is afhankelijk van een aantal factoren zoals het aantal werknemers, de omzet en het balanstotaal. Ook het rapport van deze inrichting moet elke 4 jaar vernieuwd worden. Dit is geregeld in artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit.

Sport en recreatie | Hotels en restaurants

De KMVK leden zijn natuurlijk vooral vertegenwoordigd in de volgende bedrijfstakken;

  • 11. Sport en recreatie 
  • 12. Hotels en restaurants

Ofwel inrichtingen voor sport- en recreatiedoeleinden, maar ook voor het verschaffen van kortstondig verblijf in hotels en motels of voor restaurants die etenswaren verschaffen voor directe consumptie.

De Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor gebouwen (G) en faciliteiten (F) in beide bedrijfstakken kennen veel rakvlakken. Zowel mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie, als technische en economische randvoorwaarden komen deels overeen.

Dit maakte deze bijeenkomsten, welke specifiek konden voorzien in die kennisbehoefte, uitermate interessant. Namens een relatie was 3nergie op 16 mei aanwezig in Breda.

Wattjemoetweten

Voor meer informatie over de Informatieplicht Energiebesparing kan u contact opnemen met de branche organisatie, als u daar bent aangesloten. Daarnaast kan u ook altijd terecht bij RVO of op de site van Kenniscentrum InfoMil.

Uiteraard mag u uw vraag ook voorleggen bij 3nergie of een andere partners van BedrijfsEnergieAudits. Deze energieconsultants bieden deskundig advies en zodoende bent u verzekerd van de best beschikbare expertise.

Net dat stapje extra maakt het effectiever!

Effectief energiemanagement

De meldingsplicht gaat over wat u gedaan heeft of op de planning staat aan energiebesparende maatregelen. Het bevoegd gezag zal bepalen dat u hiermee voldoet aan de informatieplicht.

Een ondernemer kan niet om energie heen, maar liever heeft u de focus op uw core business. Toch zijn de energiezaken van invloed op uw resultaat en bepalen het rendement op de langere termijn.

Energiemanagement richt het niet alleen om het reduceren van verbruik, maar vooral ook het inzicht én beheer van alle energiekosten. We ondersteunen organisaties doeltreffend bij relevante energie vraagstukken. De toegevoegde waarde van 3nergie is vaak niet alleen financieel, maar ook functioneel een betere deal of oplossing.

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.