Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energielabel (EPA-U), hoe uw bedrijfspand verbeteren?

Energielabel (EPA-U), hoe uw bedrijfspand verbeteren?

Eigenaren van bedrijfspanden dienen sinds 1 januari 2015 voorafgaand aan verhuur of verkoop van het pand het energielabel te laten registreren. Dit geldt voor bedrijfsverzamelgebouwen, kantoorpanden, winkelpanden, bedrijfsunits, verkoopruimten, werkplaatsen, horecapanden en bedrijfsgebouwen met een medische functie. Alleen panden met een industriefunctie of die uitsluitend voor opslag worden gebruikt geldt een uitzondering.

Het energielabel geeft inzicht in de energieprestatie van uw bedrijfsgebouw in vergelijking met andere panden met eenzelfde functie. Vastgoed met een A label zijn het energiezuinigst, terwijl gebouwen met energielabel G dat allerminst zijn.

Wat is een energielabel?

Het energielabel is een verplichte energie index voor gebouwen met een woon, kantoor, winkel, onderwijs, sport, bijeenkomst, gezondheidszorg, logies of cel functie. Het label geeft inzicht de energieprestatie van uw vastgoed op basis van standaard omstandigheden. De EPC-eis is per gebruiksfunctie anders en wordt vereenvoudigd weergegeven tussen G (rood) en A++ (donker groen).

Het label van energiezuinig gebouw heeft geen relatie tot het feitelijke totale verbruik op een aansluiting. Ook ontheft een groen energielabel de ondernemer niet van de energiebesparingsplicht vanuit de Wet milieubeheer.

Verbeter uw energieverbruik

Vanuit een Energie Prestatie Advies (EPA-U) krijgt u bouwkundige en installatietechnische maatregelen om energieprestaties te verbeteren. Na een uitgebreide inspectie van het gebouw kan de Energie Adviseur u informeren wat het huidige energielabel zou zijn. Ook toont zo'n maatwerkadvies mogelijk meerdere suggesties om het gebouw van een beter energielabel te voorzien.

Door inzicht in kosten, baten en terugverdientijden van verbetermaatregelen kan de vastgoed eigenaar zelf de afweging maken. Soms is namelijk een beter energielabel nog niet direct nodig.

  KRIJG INZICHT

Voordelen beter energielabel

Door te investeren in isolatie, HR glas en eventueel zonnepanelen dalen toekomstige energiekosten flink. Ook steeds meer vastgoed eigenaren zien het belang van verduurzaming. Bij een taxaties wordt om een energielabel gevraagd en de uitkomst telt mee voor de waarde van het gebouw.

Het mes snijdt dus aan twee kanten; lagere lasten en hogere opbrengst (bij verkoop of verhuur).

Vanaf 2023 moesten kantoren minimaal over energielabel C beschikken. Een kantoor van meer dan 100 m2 met een Energie-Index van 1,3 of lager mag vanaf 1 januari 2023 dan niet meer als kantoor gebruikt worden. In 2030 wordt zelfs energielabel A verplicht voor kantoren.

Hoe kom je tot een energielabel?

Een energielabel wordt opgenomen en afgegeven door een gediplomeerd energie adviseur. De EPA-U adviseur bezoekt de locatie en bestudeert alle (technische) details. Bouwtekeningen, installatieschema’s en regelprincipes worden aangevuld met de eigen waarnemingen van de EPA-adviseur. Wanneer iets niet met zekerheid kan worden vastgesteld moet in alle gevallen gekozen worden voor een conservatieve aanname.

Zowel algemene, bouwkundige als installatiegegevens zijn relevant voor het bepalen van de juiste energie-index. Voor het bepalen van een energielabel mag niet afgeweken worden voor de methode (BRL 9501) om een gebouw in te delen in energiesectoren.

Waarom vrijwillig energielabel controleren

Een bedrijfspand in gebruik, zonder dat het verkocht of verhuurt gaat worden, is niet verplicht om  energielabel te laten registreren. Toch is het interessant om nu al een energielabel te laten bepalen. Het energielabel zegt namelijk iets over de energetische eigenschappen van het gebouw en geeft gelijktijdig inzicht in de verbetermaatregelen. Door hier rekening mee te houden kan u al eerder kunnen besparen op de kosten van energie.

Ook kan het helpen bij de keuze voor (toekomstige) investeringen aan het pand. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat het interessanter is om te isoleren, dan te kiezen voor een andere klimaatinstallatie. Daarom is een geplande verbouwing bij uitstek de gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren.

Tot slot kan het gunstig zijn om dit jaar nog uw energielabel voor uw bedrijfspand te laten registreren, want vanaf 1 januari 2020 geldt namelijk de NTA 8800. In deze nieuwe manier van rekenen geldt kWh/m2 als indicator en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen bestaande- of nieuwbouw. Een reeds geregistreerd label is 10 jaar geldig.

Vanaf 2020 beoordeling van bedrijfspanden volgens Europese normen

Energielabel en energiemanagement

Een energielabel voor uw bedrijfspand laten registreren, daarvoor kunt u bij 3nergie terecht. Een Energie Prestatie Advies (EPA-U) sluit aan op onze uitgebreide en professionele dienstverlening. Vanuit inventarisatie voor effectief energiemanagement houden we rekening met gebouwgebonden, gebruiksgebonden en procesgebonden energie. Naast het verbruik kijken we ook uitdrukkelijk naar de kosten van energie voor de organisatie.

Dus wenst u een energielabel voor uw kantoor, winkel of bedrijfspand? Had u graag advies over het reduceren van uw energieverbruik én kosten?

Neem voor meer informatie, een afspraak of praktische ondersteuning bij zakelijke energievraagstukken direct contact op. We nemen uiterlijk de volgende werkdag al contact op.

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.