Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energiekamer


Toen in juli 2004 de energiemarkt werd vrijgegeven, was het de taak van de Energiekamer om toezicht te houden op de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De Energiekamer, eerder DTe (Directie Toezicht Energie), was onderdeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), maar is inmiddels los van de ACM.


Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt tot 2023 fors 3nergie 14 december 2018 Kleinverbruiker Grootverbruiker Energiekamer Energiebelasting ODE Opslag duurzame energie Heffingskorting
De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken, denk hierbij aan de SDE+ subsidies.

Toekomst van Opslag Duurzame Energie (ODE)

In 2017 lag er een voorstel in de kamer om de ODE op te laten gaan in reguliere energiebelasting. Voorstanders spraken van een vereenvoudiging, tegenstander vonden het daarmee minder transparant worden. Tot nu toe wordt de ODE nog apart in rekening gebracht.

Lees verder ...

Vakbeurs Energie 2018 3nergie 11 oktober 2018 Hernieuwbare bronnen Energiekamer CO2 FedEC
Een ongekend aantal belangstellende en energie professionals ging naar de Energiebeurs in de Brabanthallen.

3nergie was niet alleen bezoeker

Het meeste is gericht op kennisdeling en dus ook het bekijken van de laatste ontwikkelingen in warmte, elektriciteit en energiebesparing. Vanuit zo’n vakbeurs ontstaan altijd mogelijkheden om te netwerken voor toekomstige projecten!

Ik was dit jaar weer aanwezig niet alleen als bezoeker, maar ook als exposant. Er was mij immers vanuit de FedEC (Federatie van Energieconsultants) gevraagd om op hun stand te komen helpen. Voor klanten had ik vanuit 3nergie een speciale belangstelling voor de hallen ‘De gebouwde omgeving’ en ‘Industrial Heat & Power’.

Lees verder ...

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.