Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt tot 2023 fors

Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt tot 2023 fors
De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken, denk hierbij aan de SDE+ subsidies.

Toekomst van Opslag Duurzame Energie (ODE)

In 2017 lag er een voorstel in de kamer om de ODE op te laten gaan in reguliere energiebelasting. Voorstanders spraken van een vereenvoudiging, tegenstander vonden het daarmee minder transparant worden. Tot nu toe wordt de ODE nog apart in rekening gebracht.

Prognoses* ODE voor 2020 t/m 2023

In de prognoses zijn de tarieven tot en met 2023 reeds bekend. Als deze tarieven daadwerkelijk worden ingevoerd, zou dat betekenen dat we sowieso tot aan 2023 fors meer betalen voor Opslag Duurzame Energie.

De aangekondigde stijgingen moeten steeds door de Tweede en Eerste Kamer worden bevestigd. Wij baseren deze informatie op de 'nota naar aanleiding van verslag over wijziging wet opslag duurzame energie'. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht, maar dat we kunnen vaststellen dat het kabinet de opslag duurzame energie in de komende jaren aanzienlijk wil laten stijgen.

3nergie heeft de bedragen voor u verwerkt in onderstaand overzicht.

  2019 2020 2021 2022 2023
Elektriciteit          
0 - 10.000 kWh € 0,0189 € 0,0245 € 0,0242 € 0,0254 € 0,0270
10.000 - 50.000 kWh € 0,0278 € 0,0406 € 0,0401 € 0,0422 € 0,0448
50.000 - 10.000.000 kWh € 0,0074 € 0,0108 € 0,0107 € 0,0113 € 0,0119
> 10.000.000 kWh € 0,0003 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0004 € 0,0005
Aardgas          
0 - 170.000 m3 € 0,0524 € 0,0525 € 0,0518 € 0,0546 € 0,0580
170.000 - 1.000.000 m3 € 0,0161 € 0,0244 € 0,0241 € 0,0254 € 0,0270
1.000.000 - 10.000.000 m3 € 0,0059 € 0,0089 € 0,0088 € 0,0093 € 0,0099
> 10.000.000 m3 € 0,0031 € 0,0043 € 0,0042 € 0,0044 € 0,0047
Aardgas (verlaagd tarief**)          
0 - 170.000 m3 € 0,0063 € 0,0084 € 0,0083 € 0,0088 € 0,0093
170.000 - 1.000.000 m3 € 0,0062 € 0,0082 € 0,0081 € 0,0086 € 0,0091
1.000.000 - 10.000.000 m3 € 0,0059 € 0,0089 € 0,0088 € 0,0093 € 0,0099
> 10.000.000 m3 € 0,0031 € 0,0043 € 0,0042 € 0,0044 € 0,0047

Gevolgen voor de gebruikers

De opbrengsten van de ODE heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren. Gebruiikers die (ook) energie produceren en daarbij het milieu niet of nauwelijks belasten zullen per saldo minder energiebelasting gaan betalen. Zeker voor ondernemers en andere groot verbruikers is het dus zaak om hun verbruiken te reduceren en te starten met de (eigen) energietransitie. Zeker die laatste kunnen in aanmerking komen voor de SDE+ subsidie.

Uitgaande van de voorgestelde ODE-tarieven kan men ook doorrekenen wat de gevolgen zijn voor de persoonlijke situatie. Hiervoor heeft 3nergie een handig rekentool gemaakt, zodat u gemakkelijk het verschil in Opslag Duurzame Energie tussen de leveringsjaren kan zien en ook hoeveel % deze zal verhogen.

Benodigd zijn de (jaar)verbruiken in kWh en m3 en de leveringsjaren (tussen 2012 en 2023) die u wil vergelijken.

Download Hier

Tot slot blijft de vraag hoe de overheid de energiebelasting in de toekomst wil gaan inrichten. Zo kunnen kleinverbruikers hun elektra verbruik salderen met de eigen opgewekte energie, met als gevolg dat ze daar dus geen energiebelasting (meer) over betalen. Dat de energiebelasting er in de toekomst heel anders gaat uitzien is wel duidelijk!

Bij aanvullende vragen kan u altijd navraag doen bij uw energieadviseur of ons uw situatie per mail voor te leggen. Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden om te besparen op de energiekosten.

* Onder voorbehoud van wijzigingen; gebaseerd beschikbare infornatie vanuit de kamer.
Definitieve ODE tarieven kunnen steeds worden aangepast.
** In bepaalde omstandigheden kan een aansluiting in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.