Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energie bij verhuizen

Energie bij verhuizen

Energie bij Verhuizen

Verhuist uw organisatie dan verandert ook zeker uw energie. Op de nieuwe locatie moet u zich aanmelden en nadat de verhuizing is afgerond op het oude adres alles goed afwikkelen.

Uw huidige leverancier kan u daar zeker bij helpen, maar adviseert deze u wel in uw belang? Soms is het mogelijk en interessant om een bestaand leveringscontract mee te nemen, maar zeker niet altijd. Daarnaast kan uw de energiebehoefte en soort aansluiting(en) totaal anders zijn dan wat u voorheen had.

Een aantal beslissingen die u nu neemt hebben (ook financiële) gevolgen voor uw toekomstige energiekosten. Het is niet onverstandig om een energie consultant te raadplegen voor hulp en advies, verhuizen doet u immers niet elk jaar.

Het is sowieso belangrijk om tijdig stil te staan bij de volgende vragen;

 • Wat zijn de voorwaarden van de bestaande leveringsovereenkomst?
 • Welke soort aansluiting is er op het nieuwe leveringsadres?
 • Hoe ziet mijn toekomstige energiebehoefte eruit?
 • Verwacht ik nog veranderingen in verbruik op korte termijn?
 • Hoe kan ik de energiekosten én verbruik monitoren?
 • Wat komt er nog meer bij kijken?

Slimme meter

Grootverbruik en kleinverbruik aansluitingen met een slimme meter geven automatisch de meterstanden door. In voorkomende gevallen wordt op de gewenste datum de meterstand van aan- of afmelden vastgelegd. Analoge energiemeters doen dit niet en is het dus verstandig om ze goed te noteren. Liever maak je foto’s als ‘bewijs’, dat voorkomt onduidelijkheid of eventueel discussie.

Blijft gecontroleerde meetdata uit, dan zal de energieleverancier een schatting maken. Het achteraf corrigeren van een meterstand of meetdatum is (vaak wel) mogelijk, maar erg omslachtig. Let daarom op dat u tijdig de juiste gegevens aanlevert. Daarom is het belangrijk om uw verhuizing op tijd door te geven aan uw energiemaatschappij en netbeheerder. Natuurlijk kan 3nergie ook dit hele proces voor u verzorgen als onderdeel van effectief energiemanagement.

Energiezaken regelen bij verhuizing

Er komt stiekem nog best veel kijken bij een verhuizing, ook wat betreft uw elektriciteit en/of gas. Natuurlijk is er al een verschil of u naar een nieuwbouw of bestaand bedrijfspand verhuist. In dat laatste geval moet u de bestaande aansluiting dan mogelijk laten aanpassen op uw energieverbruik.

Soms komt het voor dat de aansluiting door netbeheerder tijdelijk afgesloten of zelfs al verwijderd is omdat er voor het pand langere tijd geen energieleverancier was. Zo’n elektra of gasaansluiting heraansluiten of opnieuw in gebruik krijgen brengt kosten met zich mee. Voor een spoedopdracht zal de netbeheerder extra kosten in rekening brengen.

U zit hier allemaal niet op te wachten, maar wil de zaken gewoon optimaal geregeld hebben. Neem contact op met een van onze adviseurs en we zorgen dat alle energiezaken op uw oude én nieuwe locatie goed geregeld worden.

Denk ook aan het verplichte energielabel bij verkoop of verhuur van een bedrijfspand. Een gecertificeerd energieadviseur, zoals 3nergie, deze afgeven.

Tijdelijk dubbele energiekosten

Bij een verhuizing heeft u vaak tijdelijk te maken met twee bedrijfslocaties. Dit is nodig voor de continuïteit van uw bedrijfsprocessen, maar daarbij wilt u wel op de uitgaven letten. Door rekening te houden met de veranderende energiesituatie heeft u invloed op de totale energiekosten.

Door uw energiezaken tijdig te (laten) bekijken kan u onaangename verrassingen voorkomen en de kosten beheersbaar houden. In de praktijk hebben energiezaken meestal niet de hoogste prioriteit en worden de zaken door gebrek aan expertise niet effectief ingericht.

Belangrijkste problemen bij verhuizen

Een zakelijk energiecontract vervalt niet automatisch als u uw bedrijfspand verlaat. De overeenkomst voor energie op naam van uw organisatie zal moeten meegenomen of overgedragen. Dit misverstand kan u duur komen te staan wanneer de leverancier een opzegboete voor contractbreuk in rekening brengt.

Afhankelijk van de energiemarkt is het juist extra aantrekkelijk om een gunstig energiecontract te verhuizen. Vooral grootverbruikers moeten daarbij wel rekening houden met eventueel gesproken volumebandbreedte. Wanneer u minder of juist meer afneemt dan is opgenomen in de leveringsovereenkomst heeft dit een gevolg voor de prijs van elektra of gas. Zeker bij leegstand moet u hier op letten.

De (financiële) verantwoordelijkheid voor een energieaansluiting begint wanneer u deze accepteert en stop pas nadat iemand anders deze weer van u heeft overgenomen. Dus als u een bedrijfspand verlaat en de energie bij de leverancier afmeldt, maar niemand neemt deze op redelijk termijn op naam, dan zijn de kosten voor afsluiten of zelfs verwijderen door de netbeheerder voor u!

Een ander aandachtspunt is het aanpassen, met name verzwaren, van de energieaansluiting. In bepaalde gevallen blijkt dit niet eens mogelijk of zijn de kosten hiervoor extreem hoog. Neem daarom in een vroeg stadium contact op met een specialist zoals 3nergie. Die kan u informeren over de kosten en doorlooptijd bij de verschillende netbeheerders.

Grootverbruik aansluiting

Zeker bij een bedrijfspand met één of meer grootverbruik aansluitingen is het raadzaam om uw energiemanagement in overleg met een onafhankelijk adviseur te doen. De positie, verplichtingen en daarmee de financiële consequenties zijn groter dan een locatie met 3x80 A (elektra) of G25 (gas).

Bij een grootverbruiker wordt meer deskundigheid verwacht en zijn bepaalde keuzes moeilijk omkeerbaar. Wat grootverbruik complex maakt;

 • Kosten trafo(s) en/of andere bedrijfsmiddelen
 • Transportovereenkomst met de netbeheerder
 • Keuze meetverantwoordelijke
 • Overeenkomst voor levering én teruglevering
 • Bijstellen contract- en piek vermogen

Neem contact op met 3nergie en we bespreken de mogelijkheden voor functioneel energiemanagement. Laat uw verhuizing leiden tot meer inzicht en het in de toekomst elimineren van onnodige kosten.

Verandering energiebehoefte
Leegstand

Staat uw bedrijfspand korte of langere tijd leeg, geef dan zeker aandacht aan uw energie. Als eigenaar of beheerders van commercieel vastgoed wilt u toch niet onnodig veel betalen voor de energieaansluitingen.

Lees meer

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.