Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Wat zijn verbruiksprofielen?

Wat zijn verbruiksprofielen?

Verbruiksprofielen in de energiemarkt 

Met een verbruiksprofiel kan een min of meer nauwkeurige inschatting gemaakt worden van het verbruik van een grote groep aansluitingen over een korte periode op basis van een bekend verbruik over een langere periode, bijvoorbeeld een jaar. Het verbruiksprofiel bestaat uit een reeks fracties van een jaarverbruik. 

Electra

Een verbruiksprofiel bestaat uit een reeks fracties verspreid over een jaar die samen het gehele jaarverbruik bevatten. De som van alle profielfracties is 1. Het verbruiksprofiel zegt dus iets over de spreiding van het verbruik over een jaar. Het kan worden gebruikt om in een bepaalde periode te schatten wat het verbruik zal zijn. Men neemt dan de som van de profielfracties in die periode en vermenigvuldigt het met het jaarverbruik. 

Gas

Bij gas is dit hetzelfde echter is het temperatuursafhankelijk. De profielfracties vermenigvuldigd met een temperatuursafhankelijke coefficient wordt gebruikt daar waar bij elektrische alleen de profielfractie wordt gebruikt. Bij normale temperaturen komt de som van de profielfracties maal temp coefficient op 1 uit. Bij een warmer jaar is het minder dan 1. Bij een kouder jaar groter dan 1.

Voor gas zijn de verbruiksfracties bepaald per uur, voor elektriciteit is dit per kwartier.

Voor verschillende groepen klanten zijn er profielen opgesteld. Deze profielen worden met een code aangeduid.

E1: Elektrisch ; Afnemers met een doorlaatwaarde kleiner of gelijk aan 3x 25 Ampère

 • E1A: enkeltarief
 • E1B: dubbeltarief nachtstroom
 • E1C: dubbeltarief avondstroom

E2: Elektrisch ; Afnemers met een doorlaatwaarde boven 3x 25 Ampère tot en met 3x 80 Ampère

 • E2A: enkeltarief
 • E2B: dubbeltarief

E3: Elektrisch ; Afnemers met een doorlaatwaarde boven 3x 80 Ampère en niet voorzien van een continumeting conform de meetcode.

 • E3A: bedrijfstijd kleiner of gelijk 2000 uur
 • E3B: bedrijfstijd groter dan 2000 maar kleiner of gelijk aan 3000 uur
 • E3C: bedrijfstijd groter dan 3000 maar kleiner dan 5000 uur
 • E3D: bedrijfstijd groter of gelijk aan 5000 uur.

NB: Bedrijfstijd, berekend met behulp van het standaardjaarverbruik en gecontracteerd transportvermogen.

G1: Aardgas aansluitingen

 • G1A: Standaardjaarverbruik minder dan 5000 m3 en meter G6 of kleiner

G2: Aardgas aansluitingen tot jaarverbruik van 170.000 m3.

 • G2A: profielbedrijfstijd kleiner dan 750 uur
 • G2B: profielbedrijfstijd groter of gelijk aan 750 maar kleiner dan 1500 uur
 • G2C: profielbedrijfstijd groter of gelijk aan 1500 uur

Aansluitprofiel en netwerkkosten

De netwerkkosten worden in belangrijke mate bepaald door het profiel van energieaansluiting en het verbruik erop. Het is dus verstandig om ook uw netwerkkosten goed te (laten) analyseren en blijvend af te stemmen bij uw energiebehoeften.

Dit deel van de energiekosten is dus beïnvloedbaar. Zeker grootverbruikers kunnen maandelijks controleren of ze niet onnodig veel geld betalen voor het transport van hun energie.

Inventarisatie van uw netwerkaansluiten loont de moeite!

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.