Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Grondstoffen


Alle natuurlijke materialen die gebruikt kunnen worden in het proces van energieproductie. Bekende grondstoffen zijn fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen. Uranium is een grondstof in nucleaire installaties. Daarnaast zijn er ook hernieuwbare grondstoffen (ook wel renewables genoemd) als hout en biomassa.


Energiemarkt, handel met voorkennis 3nergie 2 april 2019 Partij(en) Olie Grondstoffen CO2-handel APX Aardgas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoekt mogelijke voorkennis door een onderneming in de elektriciteitssector.

Elektriciteit wordt verhandeld om de beurs, net als de grondstoffen gas, kolen, olie en andere zoals CO2-rechten. Vraag en aanbod bepalen dus mede de kostprijs van energie. Zowel het moment van energieverbruik als timing van de inkoop zijn belangrijk. De ACM ziet er op toe dat alle marktpartijen op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken.

  Actuele energiebeurzen

Lees verder ...

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.