Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energiewet

Energie wetgeving
Energiebegrippen

Energiewet

Welke energiewetgeving raakt uw energiezaken?

De belangrijkste energieverplichtingen vanuit de overheid heeft 3nergie voor u samengevat. Op onze website zullen we ook geregeld energie nieuws brengen en u zo op de hoogte houden van de actualiteiten.

Heeft u vragen over onderstaande energiewetten of wilt u hulp bij het toepassen binnen uw energiecase, neem dan gerust contact met onze energie specialisten op.

Klimaatakkoord

Het Energieakkoord gaat over energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Dit akkoord was een initiatief van de SER en werd gesloten op 6 september 2013, bedoeld als inhaalslag van Nederland op het gebied van duurzame energie.

In het huidige Klimaatakkoord maken bedrijven, de overheid en maatschappelijke organisaties concrete afspraken over CO2-reductie. In 2019 zou de uitvoering en controle (borging) van de plannen moeten starten.

In juni 2018 bereikte de Tweede Kamer een akkoord over de Klimaatwet. De wet is ambitieuzer dan eerder gesloten regeerakkoord. Aan de klimaattafels wordt momenteel onderhandeld over de invulling.

Energieakkoord >> Klimaatakkoord >> Klimaatwet

Elektriciteitswet

De Nederlandse Elektriciteitswet van 1998 vormt de wettelijke basis voor vrije marktwerking binnen de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Deze wet bevat regels met betrekking tot productie, transport en de levering van elektriciteit. Een nieuwe energiewet moet bestaande elektriciteits- en gaswet gaan vervangen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht dat spelers op de energiemarkt zich aan deze regels houden. Als ondernemer heeft u hier zeker mee te maken en kan u van de wettelijke mogelijkheden gebruik maken.

Wet Milieubeheer

In het Activiteitenbesluit, onderdeel van Wet Milieubeheer, beschrijft de energiebesparingsplicht voor ondernemers met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas. Deze grootverbruikers hebben als `drijver van de inrichting´ een zorgplicht om alle maatregelen te nemen die energie te besparen en binnen 5 jaar worden terugverdient. Alle BBT’s (Best Beschikbare Technieken) zijn opgenomen in de lijst met erkende maatregelen. Een Energieregistratie- en Bewaking Systeem is tevens de basis voor gedegen energiemanagement.

Energielabel

Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Bij verkoop, verhuur of oplevering van een utiliteitsgebouw is een energielabel verplicht. Een EPA-U adviseur is opgeleid om het gebouw te controleren en een label te laten registreren. De registratie van energie labels gebeurt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en is steeds 10 jaar geldig. Publieke gebouwen, zoals scholen, winkels, banken en ziekenhuizen, van meer dan 250 m2 moeten het beschikbare energielabel zelfs duidelijk zichtbaar ophangen.

Vanaf 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C en vanaf 2030 geldt voor alle gebouwen energielabel A. Volgens het Energieakkoord zijn alle Nederlandse panden in 2050 energieneutraal.

Energie wetgeving

EPBD-keuring

EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive. Een EPBD keuring moet sinds 1 december 2013 uitgevoerd gevoerd worden op airconditioningssystemen van meer dan 12 kW. De verantwoordelijkheid om te voldoen aan de EPBD-keuring ligt bij de eigenaar of beheerder van een gebouw. EPBD is de Nederlandse invulling van de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen. Een keuring is 5 jaar gelding en mag alleen door een EPBD gecertificeerd keuringsbedrijf worden uitgevoerd.

EED

Voor grotere bedrijven gelden per juli 2015 twee verplichtingen vanuit de Energy Efficiency Directive (EED). Uitvoering van een vierjaarlijkse energie-audit en verplichte kosten-batenanalyse van de warmtevoorziening. De energie-audit geldt voor bedrijven met meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van minstens 50 miljoen euro en een balanstotaal groter dan 43 miljoen.

Verlichting

Verlichting is samen met verwarmen de grootste energiepost in een gebouw. Sinds 1 september 2012 mogen er geen (heldere) gloeilampen meer verkocht worden. Vanaf september 2018 werden de eisen verder aangescherpt. Heldere 230V halogeenlampen met schroefdraadfitting mogen nu niet meer in de handel worden gebracht. Met dit verbod wil de EU alle energie onzuinige lampen in de ban doen en dus alleen verlichting vanaf energielabel B toestaan.

Duurzame verlichtingstechnieken zijn een wezenlijk onderdeel van de zorgplicht en het energielabel. Daarnaast bestaan er mogelijkheden voor subsidie op LED verlichting.

Energieprestatiekeuring

De Energieprestatiekeuring (EPK) werd vastgelegd in het Energieakkoord. De EPK is een instrument waarmee een eigenaren van zakelijk vastgoed energiebesparende maatregelen zelf vastleggen. De Energieprestatiekeuring dan ook gratis als deze zonder externe adviseur worden toegepast. De Energieprestatiekeuring toetst de erkende maatregelen voor energiebesparing en daaraan verbonden doelmatig beheer en onderhoud. U kunt zelf periodiek vaststellen of uw bedrijf voldoet aan de wettelijke eisen voor energiebesparing en deze aantonen.

Op 1 juli 2019 treedt informatieplicht vanuit het Activiteitenbesluit in werking en vanaf die datum dienen bedrijven dus hun energieboekhouding aan bevoegd gezag te kunnen overleggen. Met de EPK kan u daar invulling aan geven.

ISO 50001 Energiemanagement

In Nederland is ISO 50001 certificering (nog) niet verplicht, maar de eisen op het gebied van energieverbruik zullen de komende jaren alleen maar strenger worden. De ISO 50001 kan als hulpmiddel gebruikt worden om energie/milieu binnen uw organisatie aandacht te geven en sluit bijvoorbeeld aan bij ISO 14001 voor Milieumanagement. Voor organisaties die veel aandacht besteden aan energieverbruik en die al een milieuzorgsysteem hebben is de stap naar het ISO 50001 certificaat binnen 2 tot 6 maanden te maken.

Met een ISO 50001 certificaat bent u vrijgesteld van verplichte energie-audit (EED) en heeft u een voorsprong bij aanbestedingen.

Energiebesparing industrie

De industrie verantwoordelijk voor bijna 60 procent van de totale energieverbruik en kunnen dus een enorme bijdrage leveren aan de energietransitie. Met energiebesparingen op onderstaande aspecten zullen ook productiekosten verminderen.

  • Koeling
  • Stoom in transitie
  • Perslucht
  • Technische isolatie
  • Efficiënte aandrijvingen

Verplichte optimalisatie van deze processen komen voort uit bovengenoemde energiewetgeving.

3nergie helpt bij vragen over de energewetgeving

Wilt u duurzaam ondernemen en op de hoogte blijven van de relevante energiewetten. Onze energie adviseurs onderzoeken uw energiezaken en ondersteunen bij de maatregelen die nodig zijn om met uw bedrijf voldoen aan de actuele verplichtingen.

Uiteraard kijken we direct naar het optimale rendement en helpen ook met eventuele energie subsidie mogelijkheden. Door onze kennis en ervaring zullen we zeker van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie.

De voordelen van duurzaam energiemanagement

  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  • Besparen op kosten en verbruik
  • Plan met erkende maatregelen
  • Praktische ondersteuning en advies
  • Geen risico op boete bij handhaving

Maak een afspraak met een van onze specialisten!

Kunnen we helpen?

Wij ondersteunen ondernemers bij effectief energiemanagement en energie vraagstukken.

3nergie geeft u niet alleen de informatie, maar helpt ook graag bij de uitvoering.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.