Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Peak Uren


De uren van 07:00 tot 23:00 op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) met uitzondering van Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag, althans de uren zoals vastgesteld door de daartoe bevoegde instantie.

In bepaalde gebieden kunnen andere tijden gelden. Zo zijn in Brabant en Limburg de piekuren van 07:00 tot 21:00 uur.


Elektriciteitsmeter met dubbel telwerk (dagtarief - nachttarief), welke moet ik aflezen? 3nergie 24 september 2018 Peak Uren Off Peak Uren Netbeheerder Meetinrichting Meetcode Meetbedrijven Meetverantwoordelijke Partij Leveringsinstallatie Aansluiting
Standaard is het eerste (bovenste of linker) telwerk I het nacht- of weekendtarief.
De tweede (onderste of rechter) telwerk II is het normaal, dag- of piektarief.

Dit geldt ook voor digitale meters: het eerste telwerk (T1) is het nacht- of weekendtarief en het tweede telwerk (T2) het dagtarief.

Let op: In sommige gebieden kan het precies omgedraaid zijn, dit staat los van de (huidige) netbeheerder.

TIP: Controleer bij het noteren van de meterstand welke telwerk actief is, dan weet je het zeker.
Lees verder ...

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.