Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Basislastcapaciteit


De gedurende enig contractjaar op de aansluiting daadwerkelijk afgenomen hoeveelheid gas, uitgedrukt in m3(n), gedeeld door achtduizend zevenhonderdzestig (8.760) uur. De uitkomst van de berekening van de basislastcapaciteit wordt afgerond op 2 decimalen achter de komma, in m3(n) per uur. Indien de uitkomst van deze berekening groter is dan of gelijk aan de contractcapaciteit wordt de contractcapaciteit gelijk gesteld aan de basislastcapaciteit.


Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.