Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Correctiefactoren gas


De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en hoogteligging.
De conventionele gasmeter constateert geen verschil in calorische waarde en registreert zowel bij hoog-, als laagcalorisch gas dezelfde kubieke meters. Omdat de gasprijzen gebaseerd zijn op de basis verbrandingswaarde, moet het gemeten gasverbruik bij calorische afwijkingen dus worden aangepast.

Wanneer er sprake is van een correctie worden deze verrekend door een aanpassing van de gemeten hoeveelheid. Daarmee kan het werkelijke verbruik (wat dient te worden afgerekend) dan hoger of lager zijn dan wat de gasmeter aangeeft ( in m3).
MWh naar m3 3nergie 15 november 2018 G-gas H-gas Temperatuurcorrectie Nm³ MJ Megajoule kWh Hoogcalorisch gas Groen gas Groningen gas GasTransportServices Correctiefactoren gas Capaciteitsgas Aardgaskwaliteit Aardgas EVHI-meetinrichting

Omzetten van MWh naar m³ gas

Dit gebruik je om de energie (ook energetische waarde of calorische waarde genoemd) uit gas en elektriciteit met elkaar vergelijken. De standaard eenheid van energie is joule of MJ.

Lees verder ...

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Neem Contact Op

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.