Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Verzoek teruggaaf energiebelasting indienen

Verzoek teruggaaf energiebelasting indienen

Hoe vraag je teruggaaf energiebelasting aan?

Eerst moet u nagaan of u in aanmerking komt voor teruggaaf of vermindering energiebelasting (EB). Sommige instellingen of bedrijven hebben namelijk een situatie dat ze een deel van de belasting op energie kunnen terugkrijgen. Dit kun je zelf willen onderzoeken, maar verstandiger is om het uit te besteden aan een specialist op het gebied van energiebelastingen.

Laat een specialist uw energiefacturen controleren!

Energiebelasting check

Voorwaarden correctie energiebelasting

De aanvrager zal het energieteam van de belastingdienst moeten informeren of soms zelfs overtuigen waarom een correctie dient te gebeuren. Voorkomende reden zijn;

 • Blokverwarming
 • Twee of meer aansluitingen in één pand
 • Meerdere WOZ objecten achter één aansluiting
 • Overstap energieleverancier in het kalenderjaar
 • Stichtingen en andere sociale instellingen
 • Elektriciteit voor oplaadinstallaties van elektrische voertuigen
 • Zonnepanelen bij coöperaties en VvE’s

Bedrijven met een verbruik boven 10 miljoen kWh, maar ook tuinders en metaalbewerkers kennen de specifieke regels voor hun branche meestal al. Gelet op de financiële belangen hebben deze organisaties dit doorgaans al prima ingeregeld.

Elke omstandigheid vraagt om een eigen aanpak en regelmatig kan te veel betaalde energiebelasting kan tot 5 jaar terug gecorrigeerd worden. Dan kan het om relevante bedragen gaan!

Bij MKB-bedrijven en particulieren, zeker waar gewoon één pand met één energieaansluiting zit, zijn de mogelijkheden op teruggaaf nihil…

Benodigde gegevens voor teruggaaf

De belastingdienst vraagt om het verzoek – slechts één keer – binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft in te dienen. In de praktijk doe je dit dus één keer per jaar.

De belastingdienst hanteert eigen formulieren en (soms ook) stroomschema’s die je per teruggaaf ingevuld moet worden. Daarbij dien je minimaal mee te zenden;

 • Kopie factuur van de energieleverancier
 • Overzicht van de verbruiken en de berekende energiebelasting
 • Berekening en onderbouwing van de teruggaaf

Ook kan er gevraagd worden om;

 • Actuele beschrijving van de situatie
 • WOZ-beschikking verbruiksperiode
 • Foto’s en (bouw)tekening
 • Toedeling van verbruiken (bijv. tussenmeters)

3nergie kan nagaan of uw installatie in aanmerking komt voor een teruggaaf energiebelasting, maar ook een inschatting maken van uw voordeel.

Energiebelasting terugkrijgen

Niemand in Nederland betaalt graag te veel belasting. Laat een specialist de energiebelasting en ODE van uw energiefacturen controleren. Anders dan uw boekhouder of accountant heeft 3nergie de specifieke kennis op het gebied van energiebelasting en daarnaast ervaring met het succesvol terugvorderen.

Het is verstandig om voor een leveringsjaar in één keer een compleet dossier aan te leveren. Dit bestaat uit een gemotiveerd verzoek, doorrekening en de nodige bewijsstukken. Zo is de kans op een snelle afwikkeling en een positieve beschikking het grootst.

We zullen, rekening houdend met een verjaringstermijn van 5 jaar, de te veel betaalde energiebelastingen terugvragen en direct borgen dat u in de toekomst niet opnieuw meer betaalt dan nodig.

Vraag vandaag nog uw GRATIS pre-scan energiebelasting aan.

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.