Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Regiotoeslag gas 2020

Regiotoeslag gas 2020

Regiotoeslag eenvoudiger in 2020

Regiotoeslag op gas die energieleverancier berekenen zijn gebaseerd op de transporttarieven van Gasunie Transport Services. De GTS is eigenaar en beheerder van het gastransport netwerk in Nederland. De Gasunie is daarmee verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van het landelijke gasnet van zo’n 15.000 kilometer.

Iedere gasverbruiker betaalt een kleine toeslag over de transporteerde m3 aardgas. Deze transporttarieven zijn momenteel nog afhankelijk van de aansluiting én woonplaats. Des te verder de gasaansluiting van Slochteren (Groningen - het gaswinningsgebied van Nederland) af is, hoe hoger de regioslag over het algemeen zal zijn. Zo is Nederland momenteel nog verdeeld in 10 regio's. De capaciteit en de afstand bepalen dus kosten om het benodigde gas te transporteren.

Autoriteit Consument & Markt reguleert de tarieven van alle netbeheerders. Daarmee bepaalt de ACM hoeveel GTS in rekening mag brengen bij bedrijven en consumenten voor het transport van energie.

Berekeningswijze regiotoeslag

Vanaf 1 januari 2020 wordt de methode van berekening van transporttarieven veranderd, als gevolg van Europese wetgeving. Deze werd opgenomen in de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (NC TAR1). Op 11 december 2018 heeft ACM als gevolg van deze Europese wet een nieuwe manier van berekenen van de tarieven bepaalt, het zogenoemde 'postzegel tarief'. Daarmee worden de transporttarieven voor gas in heel Nederland gelijk.

De nieuwe gereguleerde calculatie zorgt voor één all-in tarief aan de entry zijde en één all-in tarief aan de exit zijde. Dit maakt het een stuk eenvoudiger en is de tariefstructuur voor de kalenderjaren 2020 tot en met 2024 bepaalt.

Overigens kan de regiotoeslag per energieleverancier verschillen. Sommige leveranciers hanteren de GTS tarieven, terwijl andere componenten uit de commodity halen en deze kosten verwerken in de regiotoeslag. Ook zijn er leveranciers die profielgas alleen als een totaalprijs, en dus inclusief transportkosten of regiotoeslag, aanbieden. De energieleveranciers zorgen in elk geval dat u nooit te weinig betaalt.

Stijgende transporttarieven

De transporttarieven stijgen in 2020 met gemiddeld 8,6%, vooral als gevolg van de aangepaste berekeningsmethode. Andere reden is het feit dat GTS in de periode 2017 - 2019 meer inkomsten mocht behalen dan eerder bepaald door de ACM. Ook dit verschil wordt verrekend in de nieuwe tarieven.

Overigens worden de transportkosten voor gas vaak niet rechtstreeks bij gebruiker in rekening gebracht, maar via de gasleverancier. Het gascontract en vooral de voorwaarden bepalen of en in welke mate deze hogere transportkosten worden doorberekend. De gasleverancier zal in de meeste gevallen wel een kostenstijging tegoed kunnen zien.

Omdat de regiotoeslag in 2020 voor heel Nederland hetzelfde wordt, zullen gasgebruikers in het Noorden van Nederland gemiddeld een hogere kostenstijging tegoed kunnen zien.

Wanneer we in Nederland minder gas gaan gebruiken, zullen uiteindelijk de transportafhankelijke toeslagen en ook vaste netwerkkosten verder stijgen.

Gasprijs per m3

De kosten voor aardgas worden grofweg door 5 elementen bepaald.

Hoewel het lijkt dat hier niets aan te doen is, zijn er wel degelijk mogelijkheden om uw energiekosten positief te beïnvloeden. Door het toepassen van slim energiemanagement profiteert u van lagere kosten voor gas. 3nergie creëert voor u voordeel vanuit efficiënt beheer en door onze expertise van de energiemarkt. Op die manier profiteert u van onze specialistisch kennis en betaalt u nooit meer dan nodig.

Een gedegen inventarisatie en efficiënt beheer loont altijd. Daarbij ontzorgen wij u desgewenst volledig bij de uitvoering en dit geldt trouwens ook voor elektra.

afspraak maken

Grootverbruikers gas

Als grootverbruiker van gas heeft u nog meer belang bij een beheersbare en vooral ook betaalbare energieportefeuille. Inzicht in energiekosten en -verbruik zijn relevant voor het rendement in uw organisatie. Ook kan het besparen op (de kosten van) gas als een strategisch uitgangspunt bepaald zijn.

Voor grootverbruik aansluitingen gelden andere regels als het gaat om contracten, netwerkkosten, maar ook de verplichtingen vanuit de overheid. Zeker de profielcategorie GXX en GGV of G2C met een jaarverbruik boven 50.000 m3 hebben belang bij een strategische aanpak van hun gasaansluiting(en).

Zo betalen deze niet-profielgrootverbruikers de transportkosten gebaseerd op capaciteit en entry-en exit-tarieven en flexibiliseringskosten. Voor deze kostensoorten worden, om het gemakkelijk te houden, bij leveranciers nog wel eens verschillende namen gebruikt. Daarnaast zijn de inkoopprijzen voor capaciteitsgas en de energiebelastingen boven de 170.000 m3 lager. Hierdoor kost aardgas per m3 normaal gesproken minder dan voor een kleinverbruik profielgas aansluiting.

Wij ondersteunen grootverbruikers en multisites met deze ingewikkelde materie en helpen ook bij het uitvoeren van onze adviezen. In een persoonlijke kennismaking onderzoeken we graag wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.