Hulp nodig?

085-2012012 info@3nergie.nl
3nergie

Energiebelasting 2019 tarieven bekend

Energiebelasting 2019 tarieven bekend

Zoals ieder jaar worden in december de nieuwe energiebelasting staffels bekend gemaakt. Huidig voorstel werd voorgelegt in de kamer en aangenomen.

Sinds 1996 heft de overheid energiebelasting over het energieverbruik. Deze belasting direct gekoppeld aan het verbruik van kWh elektra en m³ gas. Energiebelasting wordt beschreven in de “Wet belastingen op milieugrondslag” en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Deze belasting werd ingevoerd als onderdeel van de vergroening van het belastingstelsel.

In 2019 gaat de belasting op vervuilende energie (aardgas) omhoog, terwijl de belasting op schonere energie (elektriciteit) iets lager wordt.

Het voorstel (excl. btw) voor 2019 ziet er als volgt uit;

 

Heffingskorting 2019 2018 Verschil t.o.v. 2018
Verblijfsfunctie € 257,54 € 308,54 - 16,53 %

 

Elektriciteit Energiebelasting ODE Totaal 2019 Totaal 2018 Verschil t.o.v. 2018
0 - 10.000 kWh € 0,09863 € 0,01890 € 0,11753 € 0,11778 - 0,21 %
10.000 - 50.000 kWh € 0,05337 € 0,02780 € 0,08117 € 0,07074 14,74 %
50.000 - 10.000.000 kWh € 0,01421 € 0,00740 € 0,02161 € 0,01884 14,70 %
> 10.000.000 kWh (zakelijk) € 0,00057 € 0,00030 € 0,00087 € 0,00076 13,87 %

 

Aardgas Energiebelasting ODE Totaal 2019 Totaal 2018 Verschil t.o.v. 2018
0 - 170.000 m3

€ 0,29313

€ 0,05240 € 0,34553 € 0,28851 19,76 %
170.000 - 1.000.000 m3

€ 0,06542

€ 0,01610 € 0,08152 € 0,07524 8,35 %
1.000.000 - 10.000.000 m3 € 0,02355 € 0,00590 € 0,02945 € 0,02745 7,29 %
> 10.000.000 m3 € 0,01265 € 0,00310 € 0,01575 € 0,01475 6,78 %

 

Opslag Duurzame Energie (ODE)

De overheidsheffing Opslag Duurzame Energie (ODE) bestaat sinds 1 januari 2013. Deze ODE wordt gebruikt om de uitgaven voor stimulering van duurzame energie te dekken, denk hierbij aan de SDE+ subsidies. Er was eerder een voorstelom de ODE op te laten gaan in reguliere energiebelasting. Voorstanders spreken van een vereenvoudiging, tegenstander vinden het daarmee minder transparant worden.

Eerder was al duidelijk dat de ODE de komende jaren sterk zou toenemen. Naar volgend jaar toe komt dit neer op een stijging van gemiddeld zo'n 60% voor zowel gas als elektra.

Heffingskorting (bij verblijfsfunctie)

Ook de heffingskorting, sinds 2015 enkel nog gekoppeld aan een verblijfsfunctie, wordt ook jaarlijks herzien. Dit alles samen bepaald uiteindelijk wat een gebruiker precies aan energiebelasting gaat betalen in 2019. Uiteindelijk wordt over de energiebelasting ook nog BTW geheven. Dit maakt de energiebelasting een belangrijke inkomstenbron voor de Nederlandse overheid.

Het kabinet heeft voor 2019 besloten om de korting op energiebelasting van elektra fors (16,53%) te verlagen. Dit raakt feitelijk alle gebruikers, maar treft vooral de kleinere volumes en dus ook aansluitingen die zelf veel opwekken.

Vanaf 2019

Traditioneel stijgen de tarieven voor energiebelasting ieder jaar, maar nu kiest het kabinet voor een duidelijke stijging van de energiebelasting op gas (** vervuilende energie). Dit zou de energietransitie voor bedrijven en particulieren moeten stimuleren.

Met effectief energiemanagement bespaart u op kosten én verbruik van energie!
* Onder voorbehoud van wijzigingen; Informatie is gebaseerd op wetsvoorstel zoals goedgekeurd door de kamer.
Definitieve energiebelastingtarieven worden op 1 januari 2019 officieel bekend gemaakt.
** In bepaalde omstandigheden kan een aansluiting in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.
U kan navraag doen bij uw energieadviseur, de belastingdienst of ons uw situatie per mail voor te leggen.

Meer afbeeldingen

Kunnen we helpen?

Wij voorzien dat verschillende vormen van duurzame energie goedkoper en dus interessanter zijn dan traditionele energie. Investeren in duurzaamheid levert een beter rendement op dan bij de bank.

Contacteer Ons

Meer inzicht tegen lagere kosten? We geven graag advies.